У майбутнє без молоді?

"Вся надія тільки на вас, молодих"... "Ми вже своє віджили, тепер будувати країну треба вам"... Мабуть, кожен хоча б раз в житті чув щось подібне.

 

Зрозуміло, що людям, які основну частину свого віку прожили в іншій державі, дуже важко перелаштувати власну свідомість на абсолютно інший суспільний порядок, а тим більше сприяти нинішнім демократичним перетворенням. Адже приватна власність  за радянських часів  засуджувалась, вважалось, що наявність значних ресурсів в руках однієї людини “збиває” її зі шляху будівництва комунізму. Також проявляти власне “Я”  потрібно було лише в межах, дозволених офіційною ідеологією, інакше чекай серйозних наслідків.  І тут з'являється бажання, щоб хтось інший , сповнений ентузіазму та ініціативи, став і створив наживо ідеальну комфортну для всіх демократичну правову державу, нашу Україну.  Тільки хто ж цей хтось? Країні конче необхідні люди, готові брати відповідальність не лише за себе і свої сім'ї, а взагалі за збереження державності як такої. І  такою рушійною силою може і повинна  стати молодь України.

 

Команда проекту “Теоретичне право чи реальна можливість”, який реалізується в містах Кропивницький та Хмільник Кіровоградської та Вінницької областей відповідно, вирішила перевірити, які можливості розвитку свого потенціалу має молодь в такому курортному містечку як Хмільник.

           

Для цього були подані запити до органів місцевої влади, і на підставі отриманих відповідей  та копій документів ми маємо чим поділитись і разом з вами над чим серйозно подумати. Такі результати вражають...

Перший запит команди проекту з питанням :  які заходи проводяться в місті під егідою органів місцевої влади для розвитку молоді віком від 18 до 35 років, працівники міської ради перенаправили керівникам позашкільних освітніх закладів міста. Дитячо-юнацька спортивна школа та Дитяча школа естетичного виховання відповіли, що їх установчими документами не передбачена робота з такою віковою категорією населення міста, і якщо й говорити про розвиток молоді в їх стінах, то це лише так звана “учнівська молодь” віком від 14 до 18 років. А от Управління освіти Хмільницької міської ради надало інформацію, що в рамках діяльності Центру дитячої та юнацької творчості міста проводиться ціла низка таких заходів, що підтверджувалось значним переліком заходів різних напрямків, серед яких організація та проведення велоперегонів для учнів 2-3 класів або організація новорічних ранків. Для уточнення логічних запитань, що виникають в результаті вивчення таких документів , а саме: чому населення віком від 18 років досі вчиться у 2-3 класі загальноосвітньої школи, були подані уточнюючі запити на предмет того, чи справді основною цільовою аудиторією зазначеної роботи є молодь від 18 до 35 років.  І отримали знайому вже  відповідь, що Статутом даного центру не передбачена робота з  населенням віком від 18 років.

 

Висновки, які можна зробити з цього, швидше невтішні, адже ні посадові особи міської ради, які направили вказаний запит на розгляд установ, Статутами яких не передбачено здійснення запитуваного напрямку роботи, а ні працівники Управління освіти міськради Хмільника не ідентифікують молодь як окрему категорію, що має специфічні потреби і вимагає розвитку, а “зводять” їх до розвитку і роботи з дітьми, в кращому випадку молоді віком 14-18 років (учнівської молоді).

 

Тому шукаємо програмний документ, який закладає основи діяльності з розвитку молоді міста на довготривалий період.  Цим документом є Міська комплексна програма підтримки сім’ї, дітей та молоді м. Хмільника  на 2016-2018 роки, затверджена Рішенням Хмільницької міськради 04 грудня 2015 року (далі Програма). 

      

Серед інших проблем, описаних у розділі “Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована Програма”  читаємо, що “молодь є головним джерелом нагромадження людського потенціалу міста, тому необхідно спрямувати зусилля влади, громадськості та бізнесу на створення умов для її всебічного розвитку”. І справді, дуже хотілося б, аби зусилля влади поєднувались з підтримкою населення та представників бізнесу і як результат суспільство отримувало б освічених ініціативних відповідальних молодих жителів міста, які, маючи такі вагомі ресурси, об“єднували свої зусилля і могли б вести це місто в світле майбутнє. 

           

Але детальний аналіз даного програмного документу розбиває ці сподівання безальтернативно. Чого варті лише поставлені проблеми, для вирішення яких вкладено стільки зусиль.

           

От наприклад, для того, аби прочитання Програми не було нудним і монотонним, її розробники передбачили цікавий момент. “Однією із серйозних проблем, що стоять сьогодні перед Україною та світовою спільнотою є торгівля людьми. Жертвами цього злочину стають жінки, чоловіки і діти, які потерпають від різноманітних його форм, серед яких торгівля людьми з ціллю примусової праці, сексуальної орієнтаціїї,.. вилучення органів.

           

Керуючись принципами першочергової турботи про поліпшення здоров“я дітей та відновлення їх життєвих сил, одним із стратегічних завдань визначено організацію якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді”. 

           

Зрозуміло, що діти в м. Хмільник оздоровлюються не з метою покращення фізіологічного стану їх органів для подальшого продажу, як це описано абзацом вище, але ж чергування абзаців, де перший ставить проблему, а наступний описує систему заходів для вирішення проблеми, мають бути логічно узгодженими за змістом. Хоча за період збору інформації і підготовки даного матеріалу нам не вдалось зустріти молодого жителя міста, який вважає торгівлю людьми однією із основних проблем населення міста. Окрім того наявність “шляхів подолання ситуації” у розділі “визначення проблеми, на розв“язання якої спрямована Програма ” взагалі є сумнівною.

           

Але ми пам“ятаємо високі наміри “розширення можливостей розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу міста для її активної участі у всіх сферах життя міста”, описані в преамбулі Програми, і з надією вивчаємо наступні розділи цього документи. Отже перед нами “Мета Програми”...

           

Метою міської комплексної програми  підтримки сім“ї, дітей та молоді м. Хмільника є підтримка вразливих категорій сімей, дітей, а про молодь , на жаль, тут  забули. Такого слова в меті Програми нема. 

           

Але, можливо, ми знайдемо хоча б спільнокореневе слово до “молоді” в описаних проблемах, на вирішення яких спрямований цей програмний документ. Тут підтримка дітей, запобігання насильства і торгівлі людьми, соціальна підтримка вразливих категорій дітей і сімей, учасників АТО та вимушено переселених сімей до міста, попередження соціального сирітства і, на жаль, все.

           

Оскільки розробники даного документу пообіцяли хмільничанам системний та комплексний підхід до вирішення проблем молоді, спробуємо проаналізувати положення основного розділу “Перелік завдань і заходів Програми” , можливо запропонована система роботи дійсно відповідає викликам сьогодення і дає можливість нашій молоді розвивати власні здібності. Бачимо, що переліку завдань і заходів Програми в сфері підтримки молоді тут віднесено такі види діяльності:

1. вивчення становища та потреб молоді, створення умов для здійснення гарантій щодо здійснення їх прав і свобод;

2. сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання громадянської свідомості і патріотизму;

3. організація змістовного дозвілля молоді міста;

4. реінтеграція та підвищення соціальної активності молоді з обмеженими фізичними можливостями.

           

Першим із завдань і заходів даної Програми визначено вивчення становища та потреб молоді, що саме по собі уже викликає сумніви. Адже логічно, що розробка і прийняття міських програм цільового розвитку повинна базуватись на результатах вивчення потреб певної сфери, а тут вже сама програма розвитку молоді передбачає лише вивчення її становища і потреб. Припускаємо, що розробник Програми мав на увазі щось інше, аніж припустили ми, тому шукаємо в таблиці конкретних заходів, що заплановані до проведення з метою реалізації даного програмного документу, щось про вивчення становища і потреб молоді, шукаємо і не знаходимо нічого. Йдемо далі, робимо запити до Відділу у справах сім“ї та молоді міської ради і уточнюємо, які саме заходи були заплановані і вжиті за роки чинності нашої Програми,  що передбачали вивчення становища та потреб молоді, і отримуємо відповідь: не були заплановані і ніякі не проводились. Отже, завдання комплексної Програми, яке стоїть першим серед інших поставлених завдань, не виконувалось і навіть не планувалась до виконання.  

           

Для повного аналізу запропонованої системи роботи звернемось до Додатку 3 цього документу, в якому теоретично повинні конкретизуватись вказані напрямки роботи. Із 30 груп  запланованих на кожен рік заходів ми знаходимо лише 6 груп заходів, які хоча б частково спрямовані не на підтримку соціально-вразливих груп населення. Це: проведення святкувань Дня сім“ї та Дня матері; проведення серії інтелектуальних ігор “брейн-ринг” для молоді; проведення заходів приурочених до Дня молоді; захист житлових та майнових прав дітей  у судах; надання соціальних послуг молодим сім’ям, які очікують народження дитини; екскурсійні поїздки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей, обдарованих дітей, дітей учасників АТО до м. Києва, Вінниці та інш.

           

Як бачимо обіцяна “системна робота для включення молоді у всі сфери життя міста”  звелась всього до серії міських ігор “брейн-ринг”  та святкування Дня молоді. У відповідь на запит щодо надання інформації про проведення в 2016 та 2017 роках інтелектуальних ігор “брейн-ринг” отримуємо дані, що таких заходів за 2 роки проведено 10 штук і додано всього 2 розпорядження міського голови щодо організації також лише 2 ігор, в одному із яких вказується, що метою проведення таких заходів є розвиток дітей і команди учасників формуються з числа учнів загальноосвітніх шкіл міста, а іншим розпорядженням організовуються змагання із шевченкознавства також для учнів шкіл нашого міста. Отже, інтелектуальний дозвілля для молоді, яка виросла з учнівського віку, в м. Хмільник цю молодь в результаті обійшов, а те, що в програмі збирались популяризувати інтелектуальне дозвілля серед молоді, десь тихенько забули .

           

А ми продовжуємо і вивчаємо заходи, що проводились з нагоди святкування Дня молоді. У 2016 році такі заходи не проводились, а кошти перейшли у вільні залишки, в 2017 — це був квест, виступи аматорських колективів, ігри та конкурси, акція “Плин вогню”, кошторис на все складає 3300 грн.

           

На цьому підтримка молоді в рамках комплексної Програми закінчилась, але багато питань викликає підхід цього документу, коли надання соціальної підтримки незахищеним верствам населення  стає не те що основою Програми, а практично інструментом толерації слабкості. Надання різного роду допомоги повинно відновлювати той дисбаланс, який викликає вплив негативних факторів на конкретну особу і таким чином дискримінує її порівняно з іншими людьми, так би мовити “вирівнювати вихідні можливості” до умовно прийнятої норми. А далі повинна існувати чітка і ефективна система розвитку всього населення, яка сприяє розкриттю природних здібностей кожного жителя задля пробудження ініціативи та активної життєвої позиції кожного члена громади. Але в даному випадку ми бачимо, що підтримка жителів міста, які не мають підстав для особливої соціальної турботи, практично відсутня, тому у нас залишаються сподівання на супер-якісне проведення для них святкувань до Днів сім“ї та матері, а також блискавичне надання спеціалістами консультацій сім“ям, що чекають на народження дітей, бо даною Програмою передбачені лише ці заходи для не “незахищених”  верств населення. Комплекс заходів соціальної підтримки - це певна реанімація (не включаючи підтримки людей з інвалідністю) , це тимчасові заходи, які повинні надаватись з таким розрахунком, щоб “пацієнт” навчився “дихати сам” і невдовзі почав це робити, а ми перетворюємо її на “паліативну допомогу”, коли лікування з метою зцілення нема, є лише знеболення, тимчасове покращення становища.

           

Оскільки підтримка “звичайних” дітей зустрічається в програмі лиш в п.4.1 Додатку 3 “екскурсійні поїздки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей, обдарованих дітей, дітей учасників АТО до м. Києва, Вінниці та інш.”, ми вийшли за межі предмету дослідження і зробили запити щодо того, скільки таких обдарованих діток міста отримали заслужені бонуси і змогли розширити свій кругозір. Відповідь шокує:

2016 рік: діти учасників АТО — 36 чол, сироти — 7 чол, позбавлені батьківського піклування — 8 чол, діти з багатодітних сімей — 9, талановиті та обдаровані діти — 0! 2017 рік: діти учасників АТО — 31 чол, сироти — 9 чол, позбавлені батьківського піклування — 23 чол, діти з багатодітних сімей — 32, діти-інваліди — 5,  талановиті та обдаровані діти — 0!

           

Хоча тим 26 групам заходів, які підтримують соціально незахищенні групи населення, треба приділити достатньо уваги також, бо дуже сумнівним виглядає ціль соціалізації та інтеграції дітей з обмеженими можливостями за рахунок проведення міського конкурсу творчості для дітей з обмеженими фізичними можливостями “Повір у себе” без залучення до участі в ньому інших дітей, не віднесених до такої категорії.

           

І якщо бажаними результатами проведення заходів тотожних Програм в Хусті є зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення через хворобу , в Першотравенську — збільшити кількість працевлаштованої молоді на 10% у порівнянні з попереднім роком, у Трускавці — провести соціально-профілактичну роботу, спрямовану на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді, то у Хмільнику   показниками ефективності є (далі дослівно)

- збільшення кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки оздоровчими послугами(п. 3.2 Додатку 2 Програми);

-   збільшення кількості дітей з багатодітних малозабезпечених сімей та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах набором шкільного приладдя канцелярських товарів (п. 3.3 Додатку 2).

           

Для надання змоги кожному із вас сформувати власну думку щодо піднятих питань, а не обмежуватись поглядом на описане автора матеріалу, ми додаємо скорочену версію Програми. Якщо спростити поширені речення, викинувши з них те, що не стосується молоді, і однорідні члени речення, що не впливають на зміст, а несуть роль лиш об“ємного навантаження, отримаємо документ наступного змісту :

 

Хмільницька міська рада з метою розширення можливостей розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу міста для її активної участі у всіх сферах життя міста

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.    Затвердити міську комплексну програму підтримки сім’ї, дітей та молоді м. Хмільника на 2016-2018 роки (додається).

У місті 40% сімей складають молоді сім’ї.

Найважливіше завдання сьогодні -виховання молоді, залучення її до  суспільних перетворень.

У місті проживає 7279 молодих людей віком від 14 до 35 років, а це 31% від загальної кількості постійного населення міста. Молодь  - головне джерело нагромадження людського потенціалу міста, тому потрібно всі зусилля спрямувати на її всебічний розвиток.

Ця програма приймається для “реалізації політики держави у сфері створення сприятливих умов для забезпечення умов для соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав і свобод, потреба в координації зусиль виконавчих органів міської ради, установ та організацій, громадськості міста в цьому напрямку”.

 

Мета Програми не містить жодного слова про молодь!

 

Досягнення поставленої мети можливе лише шляхом здійснення системного та комплексного підходу до вирішення проблем молоді із налагодженням конструктивної взаємодії між структурними підрозділами міської ради, суб’єктами соціальної роботи, громадськими організаціями із залученням додаткових людських та матеріальних ресурсів

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері ... молодь тут не згадується .

   

Завдання і заходи:

 

Вивчити  становище і потреби  молоді, створити умови “для здійснення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення їх прав і свобод”;

сприяти духовному і фізичному розвитку молоді, виховати у неї почуття громадянської свідомості і патріотизму;

організувати змістовне дозвілля молоді міста;

 

Ресурсне забезпечення Програми.

  

 

2016 рік, грн.

2017 рік, грн.

2018 рік, грн.

Всього витрат на виконання програми, грн.

 

Обсяг ресурсів всього, грн.

 

 

136800,0

 

140200,0

 

151500,0

 

428500,0

Міський бюджет, грн:

 

 

130200,0

134100,0

144900,0

409200,0

 

Оскільки звичним для нас є фінансування різних програм освіти, науки і культури на десяту долю від необхідного, для аналізу ефективності реалізації нашої Програми варто мати саме таку інформацію. Запити щодо того, на скільки бюджетом міста була профінансована дана програма,  уже подані, але відповідей ми ще чекаємо. Окрім того, під час підготовки даного матеріалу в одній із відповідей від Відділу у справах сім“ї та молоді міськради повідомляється, що на лютий 2018 року заплановано проведення конференції щодо ролі учнівського самоврядування та вивчення потреб молоді м. Хмільника. Сподіваємось , що з цього заходу в місті-курорті почнуться добрі перетворення, що призведуть не лише до розробки і прийняття більш обґрунтованої і якісної програми,  а й до формування об“єднань талановитої ініціативної молоді, яка візьме на себе відповідальність за свою громаду.

           

Все, що ми сьогодні побачили і обговорили, приводить до висновку, що зі спробами прийняття Комплексної програми  підтримки сім’ї, дітей та молоді м. Хмільника   спроби посадових осіб органів місцевої влади регулювати підтримку молоді віком від 14 до 35 років на найближчі роки завершились, бо жодного напрямку діяльності для розвитку молоді віком старше учнівського (від 18 до 35 років) даний програмний документ не передбачає. Гучні слова з преамбули Програми  “розширення можливостей розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу міста для її активної участі у всіх сферах життя міста” залишились голими словами на папері, не підкріпленими не те що вжитими реальними кроками в цьому напрямку і вкладеними в майбутнє суспільства бюджетними коштами, а й навіть просто змістовними фразами в тексті Програми, як це  мало б бути в якісному програмному документі.

           

Шановні депутати, у майбутнє якщо без молоді, то з ким?

 

Діана Бондаренко

керівник юридичного відділу ГО “Асоціація політичних наук”

 

Проект “Теоретичне право чи реальна можливість” реалізовано активістами ГО “Асоціація політичних наук” за підтримки ГО "Молода Черкащина" в рамках проекту "Просування молодіжного активізму в Центральній Україні" та фінансової підтримки National Endowment for Democracy.