Стратегія розвитку ГО «Асоціація Політичних Наук» на 2010-2020 роки

Закладення нових основ демократичної держави та початок процесу економічної рецесії в Україні стали результатом здобуття у 1991 році нашою державою незалежності. Не маючи чіткої позиції протягом тринадцяти років у зовнішній та внутрішній політиці, у 2004-2005 роках українські керманичі все ж визначились з перевагою Євроатлантичної інтеграції України. На сьогодні Україна – це країна з перехідною економікою, в якій відповідно до європейських засад та цінностей розвиваються і удосконалюються всі державні інститути. Ускладнюють дані процеси гетерогенність структури населення та різноплановість його політичних вподобань. Проте нинішні соціально-культурні тенденції в суспільстві підтверджують – Україна готова до європейського майбутнього.

«Асоціація Політичних Наук» (АПН) з 2008 року активно бере участь у соціально-економічному розвитку Кіровоградської області. Наша діяльність зосереджена на посиленні неурядових організацій, просуванні і виконанні проектів в таких галузях як: підсилення громадянської активності, розвиток політичної системи та контроль за діяльністю влади на місцях. Також ми працюємо над становленням демократичних зв’язків між населенням та владою на місцевому й регіональному рівнях, що також позначається на добробуті населення.

Даний Стратегічний План розвитку на період 2010-2020 рр. Правлінням АПН був розроблений та прийнятий відповідно до організаційних цілей та загальнодержавних пріоритетів розвитку в цілому.

Маючи на меті поглиблене співробітництво, а в майбутньому членство України в Європейській Співдружності, завдяки якому зміцніють демократичні принципи та розвиватиметься громадянське суспільство в державі, було погоджене рішення репрезентувати Асоціацію як європейське представництво регіонального розвитку.

 

Місія АПН – демократизація суспільства та підвищення його політичної обізнаності, шляхом ознайомлення людей з новими політичними нормативно-правовими актами через круглі столи, зустрічі та консультації, у співпраці з органами влади, політичними партіями, іншими громадськими організаціями та ЗМІ, виконуючи роль незалежної платформи між владою та народом.

Виконувати свою місію АПН буде шляхом реалізації таких завдань організації:

·        Підтримка і розвиток місцевого самоврядування;

·        Підтримка діяльності інших громадських організацій;

·        Введення інноваційних технологій в галузі державного управління;

·        Розвиток ряду консультаційних та інформаційних послуг для населення;

·        Участь в створенні регуляторних актів, оптимізація діяльності державних структур;

·        Виконання програм міжнародного співробітництва та програм сусідства ЄС;

·        Проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо євроінтеграції та співпраці з країнами ЄС.

Головними ознаками «Асоціації Політичних Наук» є надання послуг та співпраця з  представникам бізнесу, громадських організацій, органами державної влади та ЗМІ, консультування та надання інформації, а також введення новітніх соціально-економічних моделей.

 

Основні напрями роботи:

1. Аналіз рівня корупції в регіоні та співпраця з владою по її зниженню. Організація незалежних моніторингів – одне з головних завдань у роботі АПН. В зв’язку з цим наша організація планує проведення та організовує соціологічні дослідження, де виявляє рівень корупції. Дослідження проходять шляхом опитування жителів області. Результати дослідження представляються на розгляд громадськості та влади.

2. Проведення регіонального дослідження якості надання державних послуг жителям. Розроблення методології та перевірка якості надання державних послуг, громадський розгляд результатів дослідження, опрацювання пропозицій для представників виконавчої влади області для покращення якості послуг.

3. Підтримка Євроінтеграційних процесів. Ознайомлення населення області з особливостями європейської інтеграції, інформування про перспективи та проблеми вступу України в ЄС.

4. Активізація громадськості Кропивниччини. Підсилення суспільної роботи в сільських районах області завдяки співробітництву з органами влади, іншими громадськими організаціями, розвиток доброчинності.

5. Підтримка розвитку громадських організацій у Кіровоградській області. Допомога громадським організаціям Кіровоградської області через проведення навчальних тренінгів співробітників, лідерів та волонтерів організації; надання оргтехніки (сканера, комп’ютерів, ксерокса, принтерів), приміщення, консультацій та інформаційних послуг.

6. Соціологічний аналіз становища в регіоні. Дослідження соціально-економічної ситуації в Кіровоградській області, результати дослідження враховуються Кіровоградською обласною державною адміністрацією під час розробки планів розвитку області.

7. Напрацювання зв’язків між освітніми організаціями та бізнесом. Щоб поглибити взаємозв'язки між освітніми закладами та роботодавцями, ініціюватимуться такі проекти: проведення зустрічей між представниками бізнесу та студентами, викладачами; між роботодавцями та представниками навчальних закладів, для визначення потреб у фахівцях в сфері народного господарства; організація зустрічей та доповідей з представниками влади та відомими бізнесменами; сприяння у проведенні ярмарків вакансій.