Партнери, з якими співпрацює Асоціація Політичних Наук

Центр  Політичних  Студій  та  Аналітики "ЕЙДОС"

Центр  Політичних  Студій  та  Аналітики (Центр)  – це  ресурсно-аналітична організація,  заснована у 2007 році з метою об’єднання зусиль громадськості  задля розбудови в  Україні  громадянського суспільства, демократичних інститутів та дієвого місцевого самоврядування.

Місія Центру – побудова системи взаємної відповідальності між органами влади та громадянами України.

В своїй діяльності Центр використовує клієнтоорієнтований підхід. Свої активності ми спрямовуємо на дві основні цільові групи: органи влади та громадяни й громади.

На органи влади спрямовані такі напрямки діяльності:

  • Підвищення прозорості та підзвітності органів влади;
  • Боротьба з корупцією;
  • Підвищення інституційної спроможності органів влади.

На громадян та громади орієнтовані такі напрямки діяльності:

  • Підвищення політичної культури та освіти;
  • Сприяння розвитку локальної демократії.

Центр політико-правових реформ

Центр політико-правових реформ — це недержавний аналітичний центр, створений у 1996 році після прийняття Конституції України, метою якого є сприяння проведенню реформ у політико-правовій сфері задля утвердження в Україні демократії, верховенства права та належного урядування.

 

ЦППР є неурядовою, неприбутковою організацією, яка працює на загальнодержавному рівні — як у столиці, так і в регіонах України. Головний офіс ЦППР знаходиться у Києві. Є також відділення ЦППР у Львові. 

Центр демократії та верховенства права

Центр демократії та верховенства права (CEDEM) – це аналітично-адвокаційний центр, що працює в громадському секторі України з 2005 року, спрямовуючи свої зусилля на розвиток незалежних медіа, підтримку громадських платформ і рухів, а також побудову правової держави в Україні.

 

Місія ЦЕДЕМ – сприяння розвитку суспільства активних та відповідальних громадян через:

- підтримку громадських ініціатив;

- незаангажовану правову експертизу;

- розробку та імплементацію якісного законодавства;

- освіту;

- захист свободи слова;

- досягнення підзвітності влади;

- утвердження верховенства права.

 

Перш за все, ми цінуємо в роботі незаангажованість, проактивність, прозорість та результативність.

Український незалежний центр політичних досліджень

УНЦПД — неурядовий позапартійний аналітичний центр, який розвиває демократичні процедури у полі публічної політики і своєю діяльністю утверджує в суспільстві ідеї незворотності демократичних перетворень.

Центр зосереджується на ретельному вивченні суспільно-політичних процесів в Україні та країнах ЄС, генерує ідеї та адвокатує пропозиції для хорошого врядування, займається громадянською і політичною просвітою, створює майданчики для суспільної комунікації.

УНЦПД постав на зорі незалежності із кола студентів, що творили «Революцію на Граніті» у 1991 році, і сьогодні перетворився на одну із дієвих українських інституцій, що системно працює для ствердження демократії, належного врядування, здійснення політичних прав і громадянських свобод.

За роки роботи УНЦПД утвердився як стабільно працююча та впливова інституція. У «портфелі» УНЦПД — сотні досліджень та десятки пропозицій, що лягли в основу прийняття державних рішень у сфері політичних прав і громадянських свобод українців. УНЦПД стало надійним партнером для багатьох громадських ініциатив та організацій.

Антикорупційний штаб

Антикорупційний штаб – це громадська організація, створена влітку 2014 року. Ми ставимо собі за мету виявлення корупційних схем, розкрадань бюджету і ресурсів громади та інших корупційних порушень можновладців з метою притягнення їх до відповідальності.

Наша команда вірить, що головною передумовою зменшення корупції в Україні – є нульова терпимість корупції серед тотальної більшості населення. Тому наш принцип – максимальне залучення людей до антикорупційного руху. Ми вважаємо внесок кожної людини в боротьбу з корупцією безцінним. Дізнайтесь як стати волонтером Антикорупційного штабу.

З 2016 року організація розпочала створення регіональних антикорупційних штабів як доповнення до державної політики децентралізації. В цьому році ми плануємо відкрити щонайменше 5 регіональних штабів в різних регіонах України. Щоб ініціювати створення антикорупційного штабу у вашому регіоні, будь ласка, сконтактуйте з нами.

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД)

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) є одним з провідних незалежних аналітичних центрів України, що беруть участь у розробці й аналізі державної політики.

Спираючись на більш ніж 20-річний досвід, МЦПД пропонує стратегічне бачення розвитку та перетворення країни. Воно грунтується на впровадженні комплексу міжсекторальних реформ та інноваційних розробках у сфері державного управління та політичної конкуренції. 

 

Місія

Просування реформ, демократичних принципів управління, а також соціальних перетворень в Україні на основі європейської інтеграції. 

Transparency International - Україна

Національне відділення Transparency International сформувалося та виросло з Творчого об’єднання «ТОРО» - неурядової організації, зареєстрованої у 1999 році в центрі України. Transparency International – це міжнародна недержавна організація з боротьби з корупцією, яка має близько 100 національних осередків, та відома своїми антикорупційними дослідженнями, зокрема Індексом сприйняття корупції (eng -  CPI) (детальніше за посиланням  http://www.transparency.org/ ).

Сьогодні в Україні, незважаючи на прийняття нового антикорупційного законодавства, влада так і не змогла продемонструвати помітних результатів у подоланні корупції. Все це вплинуло на вкрай негативні оцінки антикорупційних зусиль України в рейтингах спеціалізованих міжнародних організацій. Зокрема, Україна посідає стабільно низькі місця держави в Індексі сприйняття корупції від Transparency International. Окрім того, за оцінками міжнародних експертів, передусім Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Україна демонструє найгірші в Європі темпи проведення антикорупційних реформ.

У цій складній ситуації важливу роль відіграють неурядові організації. Саме тому Творче об’єднання «ТОРО» (Transparency International  - Україна) поставило собі за мету домогтися обмеження зростання рівня корупції в Україні.

Центр Громадянських Свобод

Центр Громадянських Свобод (ЦГС) був заснований в Києві 2007 року для просування та утвердження цінностей прав людини, демократії і солідарності, принципу людської гідності в Україні та на просторі Євразії. Головною метою ЦГС є захист фундаментальних прав і свобод людини. Наша організація представляє інтереси суспільства, здійснюючи контроль як за національним керівництвом, так і регіональною владою на предмет дотримання прав людини. ЦГС працює з молоддю, формуючи нове покоління захисників прав людини та активістів громадянського суспільства.

 

Серед цінностей ЦГС – повага до людської гідності, ефективність та професіоналізм, відповідальність та незаангажованість, прозорість та відкритість.

Інститут Політичної Освіти

Інститут Політичної Освіти - українська недержавна неприбуткова організація, яка займається дослідженнями та проводить семінари і тренінги з політичної освіти, місцевого самоврядування та головних інституцій громадянського суспільства.

 

 Метою діяльності Інституту є:

- вивчення та популяризація європейських класичних ідеологічних течій;

- розбудова громадянського суспільства;

- підвищення рівня політичної майстерності молодого покоління;

- аналіз поточної політичної ситуації в державі.

 

 Інститут було засновано у 2001 році молодими активістами з різних партій. За час свого існування Інститут провів понад 240 різноманітних заходів (семінарів, тренінгів, конференцій, шкіл, візитів тощо), сформував власну команду тренерів та широку мережу регіональних партнерів, допоміг оволодіти навичкам політичної освіти понад 5300 молодих активістів.

Фонд "Демократичні ініціативи" ім.І.Кучеріва

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»  –  аналітична і просвітницька організація, яка  ставить своєю метою розбудову української держави, демократії, ринкової економіки  та повної інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури.

 

Сьогодні Фонд «Демократичні ініціативи» належить до провідних  в Україні think tank, який концентрує свою діяльність на виробленні аргументованих пропозицій  для інстанцій, які ухвалюють рішення, а також  для громадськості у царині демократичної трансформації України та її інтеграції у спільноту європейських демократій.

 

Фонд був заснований  1992 року, а  2010-го названий ім’ям фундатора і  першого директора фонду Ілька Кучеріва (1955–2010), який зробив вагомий внесок у становлення України як демократичної держави, у розвиток української соціології та громадянського суспільства.

Центр української політики "Ексампей"

ГО "Ексампей" була заснована у 2008 році кіровоградською патріотично-налаштованою інтелігенцією (науковцями та громадськими активістами) як Кіровоградська обласна організація "Комітет Відновлення Історичної Справедливості". Головним завданням КВІС вбачав для себе наведення ладу у міській топонімічній політиці. Зокрема - вирішення гострого питання перейменування міста Кіровограда, грунтуючись на висновках відомих науковців та краєзнавців.

 

Після прийняття ряду декомунізаційних законів та перейменування Кіровограда на Кропивницький, організація виконала свою головну місію, тому на Загальних зборах організації було прийнято рішення про зміну назви та мети діяльності.

 

Сьогодні організація активно працює у сфері політичного аналізу, протидії корупції, політики національної пам'яті, розвитку національної культури, дослідження історії, державотворення, регіональної політики та розвитку громадянського суспільства загалом. Для цього ГО "Ексамей" співпрацює як з місцевими громадськими та політичними організаціями, так і з міжнародними, як з українськими органами державної влади та місцевого самоврядування, так і з іншими державами.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДА ЧЕРКАЩИНА"

Наше завдання – навчитися бути сильними, впливовими та ефективними. Наші цінності визначаються обраним нашою країною напрямком, напрямком до повноправного членства у європейській сім’ї народів. Ми декларуємо нашу відданість пріоритету прав людини, рівності всіх людей в правах і можливостях, гуманізму, вільній конкуренції думок, ідей та поглядів. Україна має стати правовою державою, а не режимом домінування криміналу і пов’язаних з ним «правоохоронців».

 

Конкретно ми маємо робити прості речі: залучати вже активних молодих людей до мобілізації тих, хто ще помилково вважає, що може бути осторонь суспільних проблем, ігнорувати політику і при цьому добре себе почувати. Саме руками таких «хатоскрайників» обирається погана влада, а неконтрольовані чиновники займаються свавіллям. Натомість ми повинні демонструвати здатність розробляти нові підходи, втілювати зміни, формулювати вимоги до влади. Простіше: не давати владі бути корумпованою, ледачою, неефективною.

ГО "Територія успіху"

Команда ГО "Територія успіху" сприяє дотриманню прав кожної людини, впроваджуючи принципи демократії та верховенства права в реальне життя

Мета діяльності: утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя. Для нашої команди є цінністю: людська гідність, права людини, свобода, демократія, верховенство права.

В нашій роботі ми визнаємо принципи демократичного управління, прозорості та підзвітності, відкритості та публічності, толерантності та недискримінації, гуманізму.

Суспільні виклики 2008 року (року створення організації) і року 2014 дуже різняться. Саме тому в 2014 році ми багато змінили і в діяльності організації. І, як наслідок змін, збільшилась кількість клієнтів, коло питань по яким ми допомагаємо стало ширшим, робота стала ефективнішою.

Інститут "Республіка"

Інститут “Республіка” створено у 1997 році. Основна мета - дати можливість прогресивно мислячим громадянам, які гуртуються навколо Інституту брати активну участь у демократичних перетвореннях в країні. Певний час Інститут існував як аналітичний центр, систематизуючи та аналізуючи поточну ситуацію в Україні, розробляв законодавчі ініціативи, виробляв пропозиції щодо стратегічного розвитку держави, які поширювалися у громадсько та політично активному середовищі.

Голова - Володимир Чемерис

Центр UA

Громадська організація «Центр UA» має потужний професійний та людський потенціал. Команда організації займалася реалізацією проектів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. У «Центрі UA» працюють експерти, які мають досвід у сфері журналістики, громадської діяльності, PR, працювали на державній службі тощо. Водночас «Центр UA» володіє великою базою контактів та співпрацює з міжнародними експертами, політиками та журналістами як член і координатор Партнерства «Новий Громадянин», що об’єднала близько 50 громадських організацій. Завданнями організації є сприяння розвитку громадських ініціатив, націлених напосилення впливу громадянського суспільства на владу; сприяння реалізації проектів у різноманітних галузях, що мають на меті розвиток та збереження демократичних процесів в Україні; сприяння реалізації проектів на підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України; створення постійного дискусійного майданчика для представників громадянського суспільства та влади, тощо.

ГО "Народний контроль Кіровоградщини"

ГО "Народний контроль Кіровоградщини" - це звичайні мешканці, закохані в наш чудовий край. Край, що простягнувся майже на чотириста кілометрів від Бугу до Дніпра. Край, який залишили нам у спадок батьки і який ми залишимо у спадок своїм дітям. Саме тому нам не байдужа доля нашої землі. І саме тому ми об'єднуємось, щоб змінювати.

 

Хтось може сказати - а що ми можемо? І дійсно, поодинці багато чого не вдієш... Але об'єднавшись ми можемо змусити владу дотримуватись законів, поліцію - припинити катування, жеки - виконувати зобов'язання, магазини - не торгувати простроченними та неякісними товарами, лікарів - пам'ятати про клятву Гіппократа, автовласників - дотримуватись правил дорожнього руху... Це лише початок того довго переліку на який можна впливати лише громадою. А змінивши власні долі - ми змінюємо долі наших дітей, долю нашої землі, долю цілої країни... Пам'ятай - зміни починаються з тебе!

Система народного контролю «Слово і Діло»

Веб-портал «Слово і Діло» (www.slovoidilo.ua) — перший фактчек-ЗМІ в Україні. Входить до четвірки українських фактчек-організацій, згідно зі щорічним аудитом Reporter's Lab.

У щоденному режимі публікує актуальні новини, коментарі, авторські статті, інфографіки, фото- і відеорепортажі про ситуацію в Україні українською та російською мовами.

 

Однак ключовим аспектом роботи «Слова і Діла» є висвітлення інформації щодо обіцянок і стану їх виконання провідними українськими політиками та чиновниками. Мета — дотримання принципу транспарентності (відкритості) влади та підзвітність політиків і посадових осіб органів державного управління звичайним громадянам.

ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив"

Всеукраїнська молодіжна громадська організації “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ) – потужний центр підтримки молодіжного руху, молодіжних організацій та підготовки молодих лідерів в Україні. Діємо з метою зміцнення молодіжного руху, навчання і забезпечення активних учасників об’єднань молоді, розвитку студентських та загалом молодіжних ініціатив. Стратегічною метою діяльності ФРІ є збільшення кількості молодих активістів громадського життя, щоб почати невпинну ланцюгову реакцію позитивних змін в суспільстві.

ВМГО "Дебатна Академія"

Дебатна Академія є об’єднанням прихильників освітньої технології «Дебати». Відповідно до Статуту Академії метою її діяльності є активізація та розвиток дебатного руху в Україні, підтримка цілеспрямованої талановитої молоді, надання їй можливості брати активну участь у становленні України як європейської, заможної, правової держави, освіта та виховання молоді відповідно до духу демократії, гуманізму, поваги до прав і свобод людини.

Дебатна Академія займається наступними видами діяльності: 

- підтримує розвиток освіти та виховання молоді відповідно до духу демократії, - гуманізму, верховенства права, поваги до прав і свобод людини; 

- сприяє проведенню, організовує та проводить дебатні змагання; 

- проводить семінари, тренінги та інші форми навчання членів Академії; 

- здійснює методичну роботу, спрямовану на уніфікацію та вдосконалення правил гри „Дебати” за різними форматами; 

- співпрацює з національними, іноземними та міжнародними громадськими організаціями, що займаються розвитком дебатів або мають спільні цілі; 

- координує діяльність дебатних клубів; 

- сприяє участі членів Академії в міжнародних дебатних змаганнях;

- здійснює іншу діяльність, спрямовану на досягнення мети Академії.