Наглядова рада Асоціації Політичних Наук

Наглядова рада — це контрольний дорадчий орган Асоціації Політичних Наук, який створюється для здійснення нагляду за додержанням мети створення організації, дотримання організацією чинного законодавства, використання ресурсів. Наглядова рада сприяє розробці і втіленню стратегії розвитку організації, врегульовує конфлікт інтересів, стежить за відповідністю діяльності організації проголошеним  цінностям, цілям і місії. НР розглядає шляхи перспективного розвитку АПН, надає допомогу її керівництву в реалізації статутних завдань організації, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва АПН, забезпечує ефективну взаємодію АПН з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку громадянського суспільства в Україні.

Роман Колісніченко

Доктор політичних наук, директор Центральноукраїнського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», доцент, професор Міжнародної кадрової академії, депутат Міської ради міста Кропивницького.

Юрій Митрофаненко

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"

Олександр Ратушняк

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Голова обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка. Очолює культурологічно-просвітницький проект „Український клуб”. Керівник групи політики національної пам'яті Коаліції громадських організацій "Рада Експертів".

Андрій Домаранський

Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, дійсний член Українського географічного товариства.

Сергій Чабаненко

Викладач політології Кіровоградського інституту розвитку людини Університет "Україна" (КІРоЛ), головний редактор Незалежної газети "Трибуна Кропивницький", депутат Фортечної районної в місті Кропивницькому ради, співзасновник Асоціації Політичних Наук.