Бюджет на карті

Мета: Підвищення прозорості та підзвітності органів влади України шляхом впровадження інструментів залучення громадськості до контролю за використання бюджетних коштів.

Платформа «Відкритий бюджет» дозволяє органам влади безкоштовно створювати інтерактивні інструменти взаємодії з жителями та розміщувати їх на власних сайтах, публікувати в інтерактивному вигляді на Google-мапі бюджет розвитку громади (пооб’єктні переліки, титульні списики, ремонти, капітальні будівництва, об’єкти озеленення території, закупівлі обладнання.

Нам вдалося створити систему яка інтегрує інформацію по кожному з об’єктів ремонту з відкритих реєстрів а саме: інформацію про оплату робіт з порталу Міністерства фінансів[2], витяг тендерної документації, в якій детально описані роботи, що повинні бути зробленими, з порталу Prozorro[3], інформацію про підприємство-підрядника з єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб[4] та судового реєстру[5], оцінку ризиків підрядника на основі аналітики його участі в попередніх торгах з сайту антикорупційний монітор. В сфері дорожнього господарства відбувається також автоматичний витяг з баз даних стану дорожнього полотна компаній Navizor і Uaroads.

Весь описаний функціонал в достатньо простий спосіб може бути розміщений на сайті будь якої міської ради чи ОДА. (див. www.openbudget.dp.gov.ua).

Найближчим часом завершимо форму зворотного зв’язку громадянин-міська рада, щоб кожен зацікавлений міг повідомити виконком про: невиконання робіт підрядником, їх неналежну якість, невідповідність тендерній документації, затримки з виконанням, необхідності виконання гарантійного ремонту підрядником протягом гарантійного терміну експлуатації.

Технологія пройшла апробацію в Дніпропетровській ОДА, м. Львові, м. Дніпро та м. Дрогобич.

 

Для запровадження необхідно:

1.      Підписати меморандум співпраці з ГО «Центр Ейдос[6]»

2.      Визначити відповідального працівника за збір та завантаження інформації.

3.      Щонайменше раз на місяць завантажувати титульні списки до програмного забезпечення «Відкритий бюджет[7]».

[1] www.openbuget.dp.gov.ua

[2] www.spending.gov.ua

[3] www.prozorro.gov.ua

[4] https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

[5] www.reyestr.court.gov.ua

[6] www.eidos.org.ua

[7] www.openbudget.in.ua

Інструкція модулю "Бюджет на мапі"

Модуль «Бюджет на мапі» дозволяє здійснити автоматичне нанесення на мапу як планових, так і фактичних показників видатків з бюджету розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Це відбувається шляхом завантаження шарами (слоями) титульних списків або, як їх ще називають, пооб’єктних переліків по кожному з департаментів або управлінь органу місцевого самоврядування.

Модуль «Бюджет на мапі» створює можливість для жителів міста здійснювати громадський контроль за проведенням робіт по ремонту будинків та інфраструктури, капітальному будівництву, озелененню та закупівлі обладнання в соціально значимих об’єктах (лікарнях, школах, садочках). Адже громадяни, що живуть неподалік мають безпосередню зацікавленість в отриманні якісних послуг від виконавців робіт та підрядних організацій.

Формат внесення даних

Оскільки, в Україні не існує єдиної типової структури титульних списків, які дозволили б автоматично завантажувати інформацію про планові та виконані роботи у систему, то провівши аналіз існуючих аналогів, ми розробили шаблон, який значною мірою розширює потенціал цього інструменту як механізму громадянського контролю та засобу електронного врядування. Для справної роботи модулю потрібно титульні списки сформувати за наступним шаблоном:

Титульні списки по кожному з типів робіт потрібно вносити окремим файлом (наприклад, озеленення, ремонт доріг, ремонт ліфтів і т.д.). Планові та фактичні дані про ремонти на кожен рік виконувати окремими файлами і відображати це в назвах файлів для зручної навігації. Наприклад, «ЖКГ_Конотоп_2016». Файли необхідно зберігати у форматі Microsoft Excel з розширенням «.xlsx».Шапка бланку для завантаження має наступні поля для заповнення (Додаток 1).

 

Поле «Розпорядник бюджетних коштів»

Сюди необхідно ввести назву розпорядника бюджетних коштів. Поле не повинно мати пусте значення для жодного об’єкту. Якщо розпорядник відповідає за кілька об’єктів – для кожного з них потрібно копіювати інформацію про розпорядника. В поле вноситься інформація у загальному вигляді. Наприклад: «Управління ЖКГ Конотопської міської ради»

Поле «ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів»

В дане поле вноситься ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів із єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Формат внесення наступний (без дужок чи лапок): 23045927

Поле «Назва об’єкту»

Дане поле текстове. Сюди рекомендується вносити короткий, стислий опис робіт з прив’язкою до об’єкту. Дане поле виносить у коротку назву на об’єкті. Наприклад: «Утеплення будівлі КЗ "Криворізький спеціалізований будинок дитини" ДОР"».

Поле «Адреса»

Сюди вноситься поштова адреса об’єкту. Незважаючи на детальність сучасних електронних мап і пошукових машин, які постійно вдосконалюються, необхідно вносити адресу у наступному форматі, без лапок та дужок: «м. Конотоп, вул. Клубна, 19»

Поле «Координати»

Поле Координати дозволяє розмістити на мапі об’єкт який не має поштової адреси, через зазначення його географічних координат. Гео-координати об’єкту можна легко визначити за допомогою Google мапи[1] просто натиснувши на точку та скопіювавши її координати наприклад « 48.630003, 22.307589»

Рис. Виділення об’єкту на Google Maps/ спливаюче вікно

Поле «Адреса 1»

Дане поле необхідне у випадку, якщо об’єкт має протяжність наприклад ремонт дороги. Механізм заповнення аналогічний полю «Адреса», проте в даному випадку необхідно вносити кінцеву поштову адресу об’єкта. Якщо ж об’єкт не є протяжним, дане поле залишається пустим. Якщо об’єкт не має протяжності і є можливість відобразити його однією поштовою адресою (наприклад ремонт фасаду школи), дане поле залишається пустим. Приклад протяжного об’єкту зображено нижче.

Рис. Відображення об’єктів, які мають протяжність

Поле «Координати 1»

Дане поле використовується тільки для об’єктів що мають протяжність та не мають поштової адреси, наприклад заміна каналізаційних мереж, освітлення вулиць, висадка дерев і т.д. Дане поле працює у зв’язці – де полем «Координати». Де «Координати» - це початкова точка, а «Координати 1» - кінцева.  Якщо об’єкт не має дане поле залишається пустим.

Поле «Опис робіт»

В даному полі вноситься більш детальна інформація, що планується робити у текстовому форматі. Наприклад: «Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації».

Поле «Вартість»

В даному полі вноситься вартість робіт по об’єкту. УВАГА!!! Формат даного поля – повинен бути «Числовий», в жодному випадку між числами не повинно бути пробілів. Копійки розділяються комою , наприклад: «2472,00»

Поля «Дата початку ремонту» та «Дата закінчення ремонту»

Дані поля відображають дати початку та закінчення ремонту, будівництва чи строки забезпечення матеріальними ресурсами чи постачання певного товару (для прикладу Забезпечення харчування для школярів 1-3 класів Школи №7). УВАГА!!! В дане поле, вноситься дата у такому форматі: 24.03.2016. Використання іншого формату видаватиме помилку та не дозволить прочитати інформацію і вивести її на візуалізацію.

Поле «Гарантія»

В даному полі вноситься інформація щодо гарантійного терміну використання після закінчення робіт. Дане поле текстове, тому може вноситися інформація у будь якому форматі. Наприклад: «1 рік»

Поле «ID закупівлі»

В дане поле вноситься унікальний код закупівлі який створюється системою «Prozorro»[2].

Його можна скопіювати на сторінці оголошення.

Рис. Отримання коду ID закупівлі на сайті prozorro

 

Поле «ID закупівлі внутрішнє»

В дане поле вноситься інший код, який використовуватиметься для розширення функціоналу програми. Його можна отримати також на сайті Prozorro, поряд з основним кодом закупівлі у системі.

Рис. Код для копіювання в ID закупівлі внутрішнє

Поле «Виконавець»

В дане поле вноситься скорочена назва підприємства-виконавця. Наприклад: «ТОВ "Інжбуддорпроект"».

Поле «ЄДРПОУ виконавця»

В дане поле вноситься код ЄДРПОУ виконавця робіт із єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Наприклад: «23045927»

Поле «Додаткова інформація»

Сюди вноситься будь яка інформація, яку розпорядник хоче відобразити на мапі.

 

Створення візуалізації для розміщення на власному сайті

Для того щоб завантажити інформацію щодо бюджету на карті необхідно зареєструватись у системі www.openbudget.in.ua.

Після отримання доступу від адміністратора порталу потрібно пройти за наступними меню:  

«Модулі» - «Ремонт» - «Слої» - «Додати».

 

Рис. Створення нового шару в модулі «Ремонт»

З’явиться меню «Додати слой», в якому необхідно занести таку інформацію:

1.      Місто - обрати Адміністративно-територіальну одиницю.

2.      Назва - ввести назву вашого слою.

3.      Категорія - обрати категорію, до якої відносяться роботи

4.      План\факт – вказати які показники будуть відображатись на шарі.

5.      Рік – вказати рік, за який будуть відображені об’єкти.

6.      Детальний опис – в дане поле є можливість ввести детальнішу інформацію про створюваний шар.

7.      Файл з ремонтами - обрати файл Excel з інформацією для карти.

8.      Натиснути «Додати».

 

Рис. Меню створення нового шару

 

Після успішного додавання прошарку з’являться всі об’єкти з таблиці Excel. Візуалізація матиме вигляд як зображено на рисунку нижче. При необхідності відредагувати об’єкт у створеному прошарку необхідно скористатися можливістю меню «Редагувати» у лівому кутку сторінки.

 

Рис. Створений шар у модулі «бюджет на мапі»

Для редагування потрібно натиснути кнопку «Усі ремонти»,

Для редагування конкретного об’єкту потрібно натиснути на олівець відредагувати обране вами поле та натиснути кнопку «зберегти». З даного меню також можна додавати фотографії до об’єктів ремонту.  Після натискання на «Фотографії» відкриється нове вікно у браузері з можливістю додати фото. Натиснувши «Додати фото» відкриється меню для вибору файлу. Обравши файл необхідно натиснути «Додати», система завантажить фото до обраного поля цього можна закрити сторінку у браузері з завантаженням фото – фото буде додано до основного меню на прошарку у мапі. Щоб видалити фотографію потрібно зайти з даного меню на об’єкт – фотографії та видалити фото.

 

 

Можна також редагувати об’єкти за допомогою мапи. Для цього в попередньому перегляді потрібно обрати об’єкт який ви бажаєте відредагувати. І справа біля карти з’являться ключові поля що до нього відносяться. Редагування за допомогою карти може стати в нагоді при відображенні доріг, а саме воно дає можливість лівою кнопкою миші редагувати лінію ремонту звичайним перетягуванням.

 

Рис. Редагування полів слою

 

 

Після завантаження всіх слоїв, вбудувати карту на ваш сайт можна за допомогою декількох простих кроків. Для цього необхідно з головної сторінки www.openbudget.in.ua обрати ваше місто, наприклад - Дніпро.

 

Зайти в модуль «Карта ремонтів»

Натиснути кнопку отримати код та скопіювати значення поля «Код для вбудови».  комбінацією клавіш (Control+A та Control+C).

 

Після чого вставити його в свій сайт комбінацією клавіш Control+V.

 

Код буде виглядати приблизно таким чином:

<iframe allowfullscreen=true mozallowfullscreen=true webkitallowfullscreen=true width=100% height=800pxsrc='https://openbudget.in.ua/repairing/maps/frame/10/559cec136b61730775040000/2017?locale=uk'></iframe>

 

В даному меню ви також може обрати масштаб гугл мапи та рік за який хочете відображати дані.

При заповненні всіх полів інтеграція з відкритими реєстрами по кожному з об’єктів ремонту відбувається автоматично. На даний момент підключено автоматичне отримання наступної інформації:

-          транзакції про оплату з порталу Міністерства фінансів [3],

-          витяг тендерної документації, в якій детально описані роботи, що повинні бути зробленими, з порталу Prozorro [4],

-          інформацію про підприємство-підрядника з єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб[5]

-          наявність згадок про підрядника в судовому реєстрі України [6]

-          оцінку ризиків підрядника на основі аналітики його участі в попередніх торгах з сайту антикорупційний монітор.

-          в сфері дорожнього господарства відбувається автоматичний витяг з баз даних стану дорожнього полотна компаній Navizor і Uaroads.

 

[1] https://www.google.com.ua/maps

[2] www.prozorro.gov.ua

[3] www.spending.gov.ua

[4] www.prozorro.gov.ua

[5] https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

[6] www.reyestr.court.gov.ua