Залучення громадськості до роботи в госпітальних радах: від відкритості до ефективності

Визначення проблеми:

Головною проблемою, яку має вирішити проект, є вкрай недостатня участь громадськості у процесах реформування системи медичної допомоги на місцевому рівні. Вияв проблеми чітко простежується в результатах роботи місцевих органів влади, медичних закладів щодо переформатування роботи медичних установ, розподілу та витрачання фінансів, виділених на сферу охорони здоров’я. Тому оптимізація, а по факту закриття, перепрофілювання медичних закладів відбувається без врахування громадської думки, що призводить до порушення медичних прав мешканців області.  На даний час, в рамках медичної реформи, в Кіровоградській області створено три госпітальні округи. Найближчим часом, кожен округ має створити власну госпітальну раду, яка має розробити п’ятирічний план розвитку системи медичної допомоги свого округу. Це означає, що в деяких районах будуть закриватись медичні заклади, а в деяких будуть перепрофільовуватись. При цьому нормативно-правові акти, що визначають ці процеси не передбачають достатньої відкритості для громадської участі. Відсутність громадського впливу, в свою чергу, відкриває шлях для чиновників та головних лікарів просувати власні інтереси та неефективно витрачати місцеві кошти, виділені на сферу медицини.

 

Окрім того, закритий характер роботи госпітальних рад,  фактично виключає голоси уразливих груп населення, включаючи жінок та людей з обмеженими можливостями, в процесах реформування. Яскравим проявом цього є закриття пологових будинків в районах.  Це призводить до того, що жінки мають їздити на значні відстані, щоб отримати консультації щодо вагітності. Деякі вимушені, їхати в найближчі області чи в обласний центр для пологів чи лікування ускладнень. Така практика є фінансово затратною для жінок. Не менш складною є процедура отримання медичної допомоги і для осіб, з обмеженими можливостями. Адже інфраструктура не розвинута і не орієнтована на потреби таких людей. Госпітальні ради мають повноваження щодо вивчення проблем доступності медичної допомоги та розробки механізмів їх вирішення через створення, об’єднання та перепрофілювання медичних закладів, які є в госпітальному окрузі. Окрім того, саме госпітальні ради, готуватимуть пропозиції щодо зміни та розвитку інфраструктури (дороги, під’їзди, відкриття нових автобусних маршрутів тощо). Тому важливо долучати до роботи госпітальних рад і людей з обмеженими можливостями.

 

Актуальність проекту також зумовлена тим, що госпітальні ради, вже створені і тому вкрай важливо, із самого початку долучити до їх роботи громадських активістів. Адже лише партнерство влади та громади дозволить ефективно реформувати систему медичної допомоги та забезпечити подальший процес раціонального та ефективного витрачання коштів, виділених на сферу охорони здоров’я в Кіровоградській області. 

Цільові групи та бенефіціари:

Реалізація проекту передбачає активну участь членів коаліції громадських організацій «Рада Експертів», створена під егідою «Реанімаційного пакету реформ», що діє в Кіровоградській області та об’єднує 25 найвпливовіших та досвідчених організацій. В ході здійснення проекту, передбачається поєднання досвіду та ресурсів організацій, які мають різну специфіку та сфери діяльності. А саме, пацієнтські спільноти та організації, які переймаються захистом прав інвалідів та жінок, об’єднаються с організаціями, які спеціалізуються на антикорупційній та «watch-dog» діяльності. Такий формат дозволить визначити коло громадських активістів, які будуть реально заінтересовані у залучені до роботи госпітальних рад. Оскільки пацієнтські організації та ті що, спеціалізуються на захисті прав жінок та осіб з інвалідністю мають своїх представників або клієнтів, не тільки в обласному центрі а й в районах області. Завдяки, партнерському підходу та правильно організованій інформаційній кампанії, буде здійснено вихід на цільових бенефіціарів проекту - пул високо мотивованих громадських активістів, залучених в процеси реформування медичної сфери через громадську участь в роботі госпітальних рад.

 

Організації, що спеціалізуються на антикорупційній та «watch-dog» діяльності, завдяки тренінгу та експертному супроводу, навчать бенефіціарів яким чином організовувати ефективний двосторонній діалог між владою та громадою. А також яким чином застосовувати антикорупційні та анти лобістські інструменти для просування інтересів громади в роботі органів влади. Тренінг та правильно організована інформаційно-освітня кампанія, до реалізації якої долучаться журналісти та медійні організації, дозволить встановити механізми отримання інформації про специфічні потреби дискримінованих верств населення. Дізнавшись про можливість врахування громадської думки в процесах оптимізації медичних закладів, жінки, люди з інвалідністю та пацієнти, що страждають від соціально-небезпечних захворювань (ВІЛ, туберкульоз) зможуть відкрито висловлювати власні потреби та проблеми. Громадські активісти, які пройдуть навчання, зможуть полегшити цей процес та правильно його організують.

 

З метою сприяння роботі громадських активістів та врахування специфічних потреб вразливих верств населення, буде проведено роботу із членами госпітальних рад. Госпітальні ради, працюватимуть під щільним контролем антикорупційних та «watch-dog» організацій та отримуватимуть експертну підтримку, з метою забезпечення прозорості та відкритості. Такі заходи підвищать імовірність правильного розуміння та реального врахування специфічних потреб громадськості в процесах реформування системи медичної допомоги. 

Мета та завдання проекту:

Мобілізація та залучення громадськості до процесів реформування системи медичної допомоги в госпітальних округах Кіровоградської області через активну участь громадських активістів в роботі госпітальних рад з метою врахування громадської думки, специфічних потреб найбільш дискримінованих верств населення а також унеможливлення корупційного та лобістського впливу на рішення госпітальних рад.

 

Основні завдання проекту:

·         Формування госпітальних рад, які діють на принципах відкритості та прозорості і активно співпрацюють з громадськістю.

·         Забезпечення активної громадської участі в роботі госпітальних рад.

·         Створення мережі громадських активістів, які ефективно використовують антикорупційні інструменти в процесах розподілу та витрачання державних та місцевих коштів виділених на сферу медицини. 

Донори та партнери:

Новини за темою проекту: