Громадське спостереження “ОЗОН”

Що таке група громадського спостереження «ОЗОН»?

Право збиратись мирно – важливе для кожної людини. Це голос народу, можливість вимагати від влади виконувати свої забов’язання, обіцянки, інші дії, проводячи, мітинги, акції, інші мирні зібрання. Дане право формально захищене як статтею 39 Конституції України, ратифікованими Україною Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Документом Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ 1990 року. Складовою частиною міжнародного права в цій галузі є практика Комітету ООН з прав людини та Європейського суду з прав людини. Крім того, важливе місце посідають Керівні принципи зі свободи мирних зібрань БДІПЛ ОБСЄ. Проте сьогодні існує тривожна картина системних порушень свободи мирних зібрань з боку органів внутрішніх справ — втручання з метою перешкодити взяти участь в мирних зібраннях, надання переваги одній із сторін під час їх проведення, безпідставне припинення мирних зібрань та затримання його учасників, протиправне нереагування працівників міліції на сутички, що виникають між опонентами, надмірне застосування сили і спеціальних засобів проти учасників мирних акцій та інші.

 

Описані фактори спонукали створити та розвивати систему механізмів громадського реагування. В українському суспільстві досі не прижилася думка, що саме громадяни мають контролювати кожен крок влади, а не навпаки. Відповідно, за невеликими винятками, ще не вироблені ефективні інструменти для реалізації такого громадянського контролю. Це незнання робить громадян вразливими. Посилення авторитарних тенденцій протягом останніх років збільшує ризик того, що з наближенням виборів 2015-го публічні зібрання відбуватимуться з порушенням національного законодавства та міжнародних стандартів  як правоохоронцями, так і — не виключено — протестувальниками. Відтак, саме Право найперше перебуває під загрозою та потребує захисту. І тільки освічені та активні громадяни можуть його захистити.

 

Група громадського спостереження «ОЗОН» - добровільне об’єднання активних громадян – передусім, громадських активістів, юристів, журналістів, які усвідомлюють важливість якісного громадського контролю за державними органами, а також за ключовими процесами, які відбуваються на лінії зіткнення суспільства та держави або людини та держави, зокрема, за мирними зібраннями. Учасники «ОЗОН» здійснюють об’єктивний, неупереджений моніторинг мирних зібрань у різних областях України, фіксують їх перебіг та системні порушення як національного законодавства, так і міжнародних стандартів, а в підсумку – виносять рекомендації з метою усунення системних проблем.

 

Група громадського спостереження «ОЗОН» була створена у лютому 2013 року.

 

У концепцію групи громадського спостереження «ОЗОН» Центр Громадянських Свобод (ЦГС) – основний ініціатор її створення, закладав три основних принципи.

 

По-перше, присутність, адже сама присутність добре організованих та підготовлених людей сприяє збереженню правового порядку під час мирних акцій. Досвід перших місяців роботи ініціативи свідчить: активні монітори вже після кількох проведених спостережень стали впізнаваними серед правоохоронців.

 

По-друге, моніторинг. Група громадського спостереження займається незалежною фіксацією та безстороннім описом подій, які розгорталися під час мирного зібрання.

 

По-третє, медіація. Група громадського спостереження залишається нейтральною стороною за будь-яких обставин, тому за потреби може виступити посередником для порозуміння між учасниками мирних зібрань та правоохоронними органами.

 

«ОЗОН» не використовує жодної політичної атрибутики і знаходиться МІЖ сторонами та НАД процесом.

 

За результатами першого півріччя роботи ініціативи «ОЗОН» можна говорити про наступні підсумки:

 

Центр Громадянських Свобод провів два семінари для моніторів мирних зібрань, в яких взяло участь 33 особи, які представляють 15 областей України. Їх було відібрано з-поміж близько 150 кандидатів, що подали заявки на участь.

 

До проведення семінарів були залучені найавторитетніші українські фахівці в сфері свободи мирних зібрань та громадського моніторингу. Експертну групу очолив Олег Мартиненко, доктор юридичних наук, один із небагатьох в Україні поліцеїстів, фахівець у галузі запобігання злочинів серед працівників органів внутрішніх справ, забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів.

 

 Монітори, яких підготував ЦГС, станом на липень 2013 р.провели 46 спостережень у у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій,  Київській, Хмельницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Сумській , областях та у Автономній Республіці Крим. Виданий унікальний «Посібник громадського спостерігача за мирними зібраннями», який вперше зібрав під однією палітуркою узагальнений український досвід та матеріали, які необхідні кожному громадському спостерігачу.

 

Більше 370 постійних учасників стежить за діяльністю «ОЗОН» в соцмережах. І ця цифра щодня зростає.

 

Напрацювання групи громадського спостереження «ОЗОН» використовують журналісти у своїх блогах, інтернет- та друкованих виданнях, зокрема, «Українська правда», «Український тиждень», «День», «Німецька хвиля». Самі учасники «ОЗОН» брали участь у програмі «Київський форум» щодо свободи мирних зібрань в ефірі київського телеканалу.

Окрім того, Центр Громадянських Свобод вважає «ОЗОН» важливим та перспективним проектом з урахуванням таких факторів:

 

ВЗАЄМОДІЯ З ВЛАДОЮ

Одним зі стратегічних завдань «ОЗОН» є ініціювання змін на системному рівні. Група громадського спостереження відслідковує системні порушення національного законодавства та міжнародних норм під час мирних зібрань та надсилає відповідні звернення та запити до компетентних органів, аби вплинути на усунення цих порушень.

 

ВЗАЄМОДІЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ

«ОЗОН» стає допомогою для журналістів, яких часто спантеличують кардинально різні оцінки подій не лише мітингувальниками та правоохоронцями, а й різними групами учасників зібрань. Оскільки «ОЗОН» не належить до жодної зі сторін, він стає джерелом безстороннього погляду на події. А результати діяльності «ОЗОН» спонукають журналістів звертати увагу на системні порушення свободи мирних зібрань та проводити з цього приводу свої власні журналістські розслідування.

 

ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СПІЛЬНОТОЮ

Учасники першого семінару «ОЗОН» стали свого роду наставниками для активістів, які долучилися на другому етапі. Група громадського спостереження «ОЗОН» створює передумови для розростання спільноти громадян, для яких контроль за владою – норма.

 

МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ

Протягом нетривалого часу свого існування «ОЗОН» уже здобув міжнародний досвід. 6 травня 2013 року громадські спостерігачі «ОЗОН»  спільно з активістами Росії та Білорусі провели спостереження мітингу на Болотній площі в Москві, присвяченого подіям травня 2012 року після президентських виборів у Росії.

 

Головний підсумок — РОЗВИТОК СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ.

Звісно, не всі з тих, хто пройшов семінари ЦГС, займатиметься системним моніторингом мирних зібрань, але ці люди вже є носіями якісно іншої моделі суспільної поведінки, вони усвідомлюють цінність контролю за владою – чи то на рівні міліції, чи пенітенціарної служби, чи на рівні свого власного ЖЕКу.

 

У подальшому в рамках розвитку групи громадського спостереження «ОЗОН» заплановано:

  • Розширення мережі спостерігачів географічно на всі області України.
  • Розширення кількісного складу моніторів у кожній із областей.
  • Розширення спектру  діяльності «ОЗОН» – від спостереження суто за мирними зібраннями до спостереження також за ключовими судовими процесами.
  • Налагодження міжнародного обміну досвідом проведення спостережень як із країнами СНД, так і ЄС.
  • Розроблення спільної системи стандартів моніторингу мирних зібрань, проведення спільних спостережень як в Україні, так і в інших державах, спільне реагування на нові виклики, що загрожують свободі мирних зібрань.

У Кіровоградській області громадське спостереження в рамках групи "ОЗОН" здійснює ГО "Асоціація Політичних Наук".