Прозорі бюджети (Громадський моніторинг місцевих цільових бюджетних програм)

Актуальність проекту:

У 2019 р. програмно цільовий метод бюджетування (далі ПЦМ) стане обов’язковим для застосування на місцевому рівні. Застосування ПЦМ сприяє вдосконаленню процесу оцінки результатів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. Враховуючи те, що на рівні місцевих бюджетів одна, аналогічна за індикаторами успішності, програма може виконуватися різними розпорядниками коштів, стало можливим здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, що відкриває можливості для пошуку кращих практик ефективного управління на місцевому рівні. Актуальність проекту полягає в тому що дозволить не лише залучити представників громадськості до нових правил бюджетування а й дозволить вибудувати комунікацію з органами місцевого самоврядування з метою покращення надання бюджетних послуг.

Мета проекту

Метою проекту є поліпшення якості місцевих бюджетних програм та підвищення прозорості використання бюджетних коштів в 5 місцевих радах України, шляхом проведення оцінки якості місцевих програм на основі методології оцінки якості (ISBN 978-617-7696-13-0) та підготовки комплексного порівняльного аналізу отриманих даних та підготовки рекомендацій до ОМС на їх основі.

Діяльність в рамках проекту

В рамках проекту планується проведення аналізу ряду місцевих програм в 5 містах (Богуслав, Хмільник, Кропивницький, Тернопіль, Запоріжжя), проведення комплексного порівняльного аналізу отриманих даних, підготовка та презентація рекомендацій до ОМС на основі даних проведеного аналізу.

Очікувані результати

Запланована діяльність сприятиме:

- підвищенню рівня прозорості використання бюджетних коштів;

- підвищенню рівня якості місцевих цільових програм в містах реалізації проекту;

- підвищенню обізнаності та залученості громадян в бюджетні процеси;

- підвищенню рівня комунікації між громадськістю та органами місцевого самоврядування.

партнери та донори: