2-й проміжний звіт "Інформування та здійснення прийому виборців"

Вступ та методологія

Про «Атестацію депутатів місцевих рад»

Результати чисельних громадських моніторингів свідчать про багатоскладовість проблеми невисокого рівня відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності виборцям депутатів місцевих рад, найбільш небезпечним наслідком якої є низький рівень довіри громадян до представницьких інститутів, в тому числі, до місцевих рад[1].

Однією з основних складових проблеми є базова непоінформованість виборців, як через неефективне використання доступних для місцевих депутатів каналів комунікації, так і через незабезпечення доступу до такої інформації для виборців з боку депутатів. Незабезпеченість в необхідному обсязі інформацією про діяльність місцевих депутатів призводить до зниження рівня прозорості реалізації ними своїх функцій, доброчесного використання владних повноважень так серйозного зниження рівня підзвітності виборцям. Окрім того, попередній досвід реалізації кампаній громадських моніторингів реалізації повноважень місцевими депутатами, який має Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» свідчить ще й про невиконання обов’язків, покладених на депутатів місцевих рад профільним законодавством.

Практичними складовими проблеми є недоступність для громадян офіційної інформації про депутатів, неналежна практика проведення прийомів громадян, відсутність практики інформування про свою діяльність з боку депутатів, або ж формальне інформування без двосторонньої комунікації, невідповідність діяльності депутатів антикорупційним стандартам (розкриття для широкого загалу інформації про статки, оприлюднення інформації про приватні інтереси та врегулювання конфлікту інтересів за його з’ясування), відсутність підзвітності або лише формальна підготовка звітності, про яку переважна більшість громадян залишається необізнаним.

З боку самих депутатів загальний низький рівень відповідальності перед громадянами, часто виправдовується громадським характером представницьких функцій: відсутністю платні за виконання законних обов’язків (відвідування пленарних засідань сесій, засідань постійних комісій, участі в підготовці та розгляді проектів рішень місцевих рад, поданні депутатських запитів на вирішення ідентифікованих проблем громадян, тощо).
Усвідомлюючи комплексність описаної проблеми, Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» в 2015 році ініціювала громадську кампанію по персональній оцінці результатів діяльності депутатів Одеської міської ради VI скликання («Атестацію депутатів» Одеської міської ради).

 З 2016 року організація, за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» розпочала пілотування ініціативи в 8 місцевих радах Одеської області, розширивши географічне охоплення, до вже новообраних депутатів Одеської обласної, Одеської, Ізмаїльської, Білгород-Дністровського, Котовського, Ренійського, Татарбунарського, Роздільнянського міських рад Одеської області.

В 2017 році аналогічне персональне оцінювання – Атестація депутатів місцевих рад  за підтримки Національного фонду за демократію (NED) здійснювалось вже по відношенню до депутатів ще 7 міських рад обласних центрів: Рівненської, Львівської, Сумської, Черкаської, Дніпровської, Краматорської та Херсонської міських рад. З 2018 року громадською кампанією Атестація депутатів місцевих рад охоплені міські ради 16 обласних центрів: Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Краматорська, Кропивницького, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Харкова, Херсону, Хмельницького, Черкас та Чернігова, міська рада м. Київ, а також Одеська обласна рада, Б-Дністровська, Ізмаїльська, Роздільнянська та Ренійська міські ради.

Оцінювання діяльності депутатів в зазначених міських радах здійснюють партнерські організації, які на постійній основі займаються просуванням відкритості, прозорості, підзвітності та доброчесності органів місцевого самоврядування в відповідних містах: Рівненське та Львівське представництва Громадянської мережі ОПОРА, Черкаська обласна організація ВГО «Комітет виборців України», Дніпропетровська обласна громадська організація "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики", ГО «Точка доступу» та Херсонська обласна громадська організація «Комітет виборців України», ГО «Хмельницька ініціатива», Громадська Організація "Центр Політичних Студій", ОПОРА Харків, Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу, Громадська організація "Центр громадської активності "Результат", Громадська організація "Агентство економічного розвитку", Антикорупційна платформа "Інтегріті ЮА, Громадська організація "Асоціація Політичних Наук", Громадська організація "Полтавська платформа", Громадська організація "Агенція міських ініціатив".   

Зазначена ініціатива реалізується з метою підвищення рівня відповідності діяльності місцевих депутатів законам України, а також практикам належного управління за допомогою персоніфікованої оцінки кожного депутата, а також сприяння підвищенню обізнаності населення про діяльність місцевих депутатів.

 [1] Third Annual Ukrainian Municipal Survey. 20 January – 12 February, 2017 Conducted by Rating Group Ukraine on behalf of the Center for Insights in Survey Research // http://www.iri.org/resource/ukraine-poll-local-outlook-improves-national-pessimism-remains-high

Складовими ініціативи є:

  1. Здійснення персонального оцінювання місцевих депутатів по набору доступних для об’єктивного вимірювання критеріїв, які характеризують комплекс реалізації статусу депутата місцевої ради.  
  2. Додаткове виваження оцінки, яка здійснюється по об’єктивним параметрам, результатами опитування місцевих експертів щодо оцінки ними реалізації повноважень місцевими депутатами.
  3. Вироблення персональних рекомендацій кожному місцевому депутату, який пройшов оцінювання, щодо підвищення якості реалізації повноважень та, відповідно, підвищенню персональної доступності для взаємодії з виборцями.
  4. Персональне просування напрацьованих рекомендацій для місцевих депутатів.
  5. Постійне інформування громадян про індивідуальні доробки місцевих депутатів в представництві виборців.

У своєму оцінюванні організація керувалася, в першу чергу, законами «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації». 

Оцінювання проводиться по заздалегідь встановленому переліку критеріїв, по кожному з яких оцінка реалізації повноважень депутатам може скласти від «0», в разі повної невідповідності критеріїв, до «5», в разі повної відповідності критерію. Загальна оцінка представляє собою середнє значення всіх оцінок по кожному з критеріїв.

Таким чином, в разі повної відповідності всім критеріям, діяльність депутата могла бути оцінена в 5 б.

Критерії, по яким здійснюється оцінювання, базуються на вихідних умовах відповідності діяльності місцевих депутатам принципам відкритості та прозорості, доброчесності та підзвітності.

Під відкритістю для виборців розуміється простота та доступність інформації про обраних представників – місцевих депутатів;

Під прозорістю діяльності – реалізація депутатських повноважень у відкритий спосіб, що дозволяє здійснювати громадський контроль;

Під доброчесним представництвом інтересів своїх виборців розуміється поведінка та дії, які відповідають набору маральних та етичних принципів та стандартів, які, серед іншого, створюють бар’єри для корупційних дій;

 

Під підзвітністю громаді розуміється відповідальність місцевих депутатів за здійснення своїх повноважень. 

Критеріями виступали такі показники:

1)    Розміщення інформації про депутата на офіційному сайті ради: біографічна довідка, що включає інформацію про освіту, досвід роботи, сімейний стан; фотокартка депутата; інформація про партійну приналежність, а також партію, від якої обрано депутата;

2)    Оприлюднення повної та актуальної інформації про місце і час проведення прийому, а також контактних відомостей, для здійснення зв’язку з депутатом;

3)    Здійснення регулярного особистого прийому виборців не рідше, ніж 1 раз на місяць відповідно до встановленого графіку проведення прийому;

4)    Регулярне інформування виборців про свою діяльність, включаючи використання каналів інформування, які дозволяють здійснення двосторонньої комунікації з громадянами (використання соціальних мереж);

5)    Дисципліна відвідування пленарних засідань сесій ради;

6)    Дисципліна відвідування засідань постійних депутатських комісій ради, до складу яких входять депутати;

7)    Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;

8)    Добровільне оприлюднення декларації в відкритих джерелах інформації (окрім оприлюднення такої інформації в відповідному Державному реєстрі); 

9)    Достовірність відомостей в декларації (відповідність інформації, наданої в декларації, інформації, яка міститься в відкритих державних реєстрах); 

10)Активність виступів протягом пленарних засідань сесій;

11)Подання депутатських запитів з актуальних питань розвитку громади.

12) Дотримання принципу єдиного та неперехідного голосу депутата місцевої ради (персональне голосування);

13) Дотримання виваженої позиції при розгляді проектів рішень, які в процесі підготовки не пройшли належного вивчення інтересів широких кіл міської спільноти та не отримали позитивних відгуків з боку широкого кола експертної спільноти міста (голосування при розгляді «спірних» проектів рішень);

14) Належне врегулювання конфлікту інтересів в разі його виникнення під час прийняття рішень радою;

15) Наявність підтвердженої інформації про звіт депутата про результати діяльності за рік, про що свідчать відповідні публікації на офіційних сайтах, в соціальних мережах, ЗМІ; 

16) Проведення публічної звітної кампанії: відкриті зустрічі з виборцями, без урахування зустрічей з трудовими колективами підприємств або установ, на яких працює або власником яких є депутат;

17)Публікація повного звіту про виконану роботу в ЗМІ, в соціальних мережах, на офіційних сайти депутатів, партій місцевих рад;

18) Відповідність змісту звіту вимогам ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»;

19) Інформування місцевої ради про результати свого звітування;

20) Інформування про використання коштів депутатського фонду, або його аналогу;

В той самий час, задля адекватного відображення локального контексту діяльності кожного депутатського корпусу, представники яких проходять персональне оцінювання, обмежений перелік показників, може бути виведений з оцінювання, в разі, якщо певний показник діяльності не є актуальним для певної міської ради. При цьому персональна оцінка кожного депутата так само уявляє собою середній показник оцінок по всім показникам, які були застосовані. До показників, які можуть виводитись за межі оцінювання, належать:

1)     Дотримання принципу єдиного та неперехідного голосу депутата місцевої ради (персональне голосування) – в разі, якщо в раді відсутня електронна система для голосування/або відсутня проблема «неперсонального» голосування депутатів.

2)     Дотримання виваженої позиції при розгляді проектів рішень, які в процесі підготовки не пройшли належного вивчення інтересів широких кіл міської спільноти та не отримали позитивних відгуків з боку широкого кола експертної спільноти міста (голосування при розгляді «спірних» проектів рішень) – в разі якщо таких проектів протягом року, щодо якого здійснюється оцінювання, не було.

3)    Достовірність інформації, поданої в декларації – є обов’язковим критерієм, в разі, якщо в відкритих джерелах інформації було оприлюднено доказові відомості, які свідчать про можливу недостовірну інформацію, вказану в декларації кожного окремого депутата.

4)    Дії в умовах конфлікту інтересів при розгляді проектів рішень – є обов’язковим критерієм, в разі, якщо протягом моніторингового періоду в депутата виникав конфлікт інтересів при прийнятті рішень (під час роботи в складі постійної комісії, або під час участі в пленарному засіданні сесії). 

5)    Інформування про використання коштів депутатського фонду (або його аналогу) – є обов’язковим критерієм лише для депутатів тих місцевих рад, в яких наявність такого «фонду» передбачена рішенням відповідної міської ради.

Окрім того, до секретарів міських рад, депутатів, які не входять до складу жодної постійної комісії, а також до голови та заступників голови обласної ради, не застосовується показник відвідування постійних комісій обласної ради.

Для збору інформації по позначеним критеріям використовується аналіз інформації, розміщеної на офіційних сайтах рад партій, депутатів, та інформації, отриманої у відповідь на запити на інформацію; відбувались спостереження та експерименти за виконанням депутатами своїх повноважень та взаємодії з громадянами.

Перевірка проведення прийому виборців здійснювалась шляхом відвідування без попереднього повідомлення приймалень депутатів у той час, який самими депутатами був визначений, як час проведення прийому виборців.

Вивчення діяльності депутатів щодо відвідування пленарних засідань сесій та засідань постійних депутатських комісій, персонального голосування протягом пленарних засідань сесій, врегулювання конфлікту інтересів,  проведення звітних заходів відбувався шляхом очного спостереження за ходом відповідних заходів, а також вивчення протоколів та відео-записів пленарних засідань сесій та засідань постійних депутатських комісій. 

 

Для збору інформації за іншими критеріями використовувалися офіційні сайти рад, партій і депутатів, інформаційні запити, моніторинг та аналіз публікацій в ЗМІ, соціальних мережах.

Експертне опитування

В обласних центрах, де дистанція між депутатами міської ради і громадянами, набагато більше, ніж в невеликих містах проводилось опитування експертів, з метою порівняння оцінок експертного співтовариства з результатами комплексного персонального оцінювання за заздалегідь визначеними об'єктивними критеріями.

Для участі в експертному оцінюванні депутатів запрошуються головні редактори ЗМІ міста, а також журналісти, що спеціалізуються на висвітленні діяльності міської ради, представники наукової спільноти міста, сфера наукових інтересів яких дотична до питань здійснення місцевого самоврядування та здійснення міської політики, а також громадські активісти, діяльність яких пов'язана з взаємодією з депутатським корпусом ради.

Експертам пропонувалося дати індивідуальну оцінку депутатам міської ради. Кожному депутату Одеської міської ради експерт міг надати одну оцінку за шкалою від «1» до «5», де «1» - депутат однозначно не гідний представляти інтереси громадян в міській раді, «5» - депутат однозначно гідний представляти інтереси громадян в міській раді. Оцінкою «3» - експертам пропонувалося позначати тих депутатів, які їм нічим не запам'яталися протягом першого року роботи Одеської міської ради VII скликання.

Крім того, експертам пропонується вибрати критерії, якими вони в першу чергу керувалися при оцінюванні депутатів міської ради. Серед таких критеріїв є такі, за якими проводиться оцінювання депутатів за об’єктивно вимірюваними показниками, а також експертам надається можливість визначити власні критерії, які в запропонованому переліку відсутні.

 

По завершенню збору експертних оцінок, обчислюється «частота» вибору експертами кожного виду оцінок, що свідчить про найбільш поширену серед експертного середовища, оцінку кожного депутата ради. Опитування експертів відбувається індивідуально, що виключає можливість впливу оцінок експертів один на одного. 

Про що цей звіт.

В цьому звіті представлені результати комплексної персональної оцінки депутатів за результатами третього року повноважень.

Строки та джерела

Польовий етап моніторингу здійснення прийому виборців тривав в період вересня 2018 по квітень 2019 року

Період для визначення оцінки по відвідуванню пленарних засідань сесій, засідань постійних комісій, виступів під час пленарних засідань, подання депутатських запитів, врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень, персонального голосування – листопад 2016-листопад 2017 рр..

Основою для визначення оцінок, пов’язаних з поданням, оприлюдненням та  достовірністю декларацій, була кампанія подання декларацій за 2017 рік, яка тривала в 2018 році.

Основою для визначення оцінок, пов’язаних зі звітами депутатів, була кампанія звітування депутатів про свою діяльність за 2018 рік, яка розпочалась наприкінці 2018 року. Кінцевою точкою оцінювання депутатської звітності є 31 березня 2019 року разі, якщо звіт депутата за 2018 рік відбудеться пізніше зазначеної дати, він буде врахований в сукупній оцінці діяльності депутата протягом всього скликання, яка враховує звітні кампанії за всі роки.

Джерелами для висновків щодо надання інформації про депутатів на офіційних сайтах місцевих рад, інформування про час та місце здійснення прийому виборців, а також контакті відомості для здійснення зв’язку з депутатами слугували, відповідно, офіційні сайти місцевих рад, офіційні сайти та/або сторінки в соціальних мережах місцевих осередків політичних партій та самих депутатів. Щодо інформування про свою діяльність депутатами джерелами для висновків слугували сторінки депутатів в соціальних мережах та, в окремих випадках, місцеві газети[1]. Перевірка здійснення прийому виборців депутатами місцевих рад здійснювалась шляхом моніторингових візитів за вказаними депутатами адресами та графіками проведення прийому виборців[2]. В разі, якщо протягом першого моніторингового візиту не вдавалось підтвердити проведення прийому виборців, здійснювалась, як мінімум, 1 додаткова перевірка. Лише після декількох невдалих спроб потрапити на прийом до місцевого депутата, робився висновок щодо невідповідності депутата зазначеному критерію: проведення особистого прийому виборців, як мінімум, раз на місяць. 

 [1] Місцеві ради Одеської області (окрім Одеської міської ради).

[2]У випадку депутатів Одеської обласної ради, місця проведення прийому виборців яких розташовані далі, ніж на 40 км. від обласного центру, перевірка проведення прийому здійснювалась за скороченим форматом: шляхом дзвінків по зазначеним депутатами контактним номерам телефонів в дні та години, зазначені депутатами для здійснення прийому виборців. 

Висновки

Жоден з депутатів Кропивницької міської ради не отримав за підсумками нашого моніторингу найвищої оцінки «5» балів.  (Додаток 2 -  оцінки депутатів)

 Підсумкову оцінку в 4 бали отримали досить багато Кропивницьких депутатів: Михайло Бєжан, Сергій Бойко, Ігор Волков, Сергій Горбовський, Юрій Гребенчук, Михайло Демченко, Вадим Дрига, Володимир Зайченко, Олег Краснокутський, Андрій Кролевець, Максим Линченко, Рафаель Санасарян, Володимир Смірнов, Андрій Табалов, Дмитро Терзов, Олександр Цертій, Катерина та Олександр Шамардіні, а також Валентина Яремчук. Така кількість людей з достатньо високими оцінками говорить про те, що кропивницька міська рада працює досить якісно.

Оцінки складались з комплексного оцінювання інформації про депутатів на сайті, їх роботі на окрузі та загалом з виборцями, участі в роботі сесій та депутатських комісій, активності у ЗМІ та соцмережах, а також підзвітності.

 

Проте є і ті депутати, які в підсумку отримали двійку. Це Олександр Рокожиця, Лілія Матяшова, Сергій Калапа, Ігор Голофаєв та Віталій Бєлов.

 

Окрім нашого моніторингу діяльності депутатів, проводилось експертне оцінювання, з залученням науковців, журналістів, громадських діячів, які виставляли оцінки керуючись своїми критеріями.  (Додаток 1- список експертів)

 

Дане опитування містило певні критерії, якими керувалися експерти при

оцінюванні депутатів. Критерії поділялися на позитивні та негативні.

 

Під  час опитування експертам пропонувалося оцінювати депутатів за шкалою від 1 до 5. Результати наступні:

 

- Максимально високу оцінку «5» - не отримав жодний депутат

 

- Оцінку «4» отримали наступні депутати: Сергій Бойко, Олег Краснокутський, Володимир Смірнов, Андрій Табалов, Дмитро Терзов, Олександр Цертій, Валентина Яремчук.

 

- Оцінкою в «3» бали експерти оцінили наступних депутатів: Олександр Артюх, Михайло Бєжан, Ігор Волков, Сергій Горбовський, Вадим Дрига, Сергій Капітонов, Роман Колісниченко, Віталій Пінчук, Катерина Шамардіна

 

- «2» бали отримали такі депутати: Юрій Гребенчук, Андрій Кролевець, Анатолій Ларін, Геннадій Маламен, Олег Мельниченко, Роман Розгачов, Олександр Рокожиця

 

- Найнижчий бал отримали: Віталій Бєлов, Тетяна Волкожа, Микола Гамальчук, Ігор Голофаєв, Михайло Демченко, Юрій Деркаченко, Володимир Зайченко, Ігор Захаров, Сергій Калапа, Сергій Кріпак, Віктор Ксеніч, Максим Линченко, Лілія Матяшова

Анна Ніжнікова, Рафаел Санасарян, Григорій Сергієнко, Богдан Товстоган, Олександр Шамардін, Валерій Шутка.

 

Як бачимо, в обидвох дослідженнях, жоден депутат не отримав найвищого балу. А лідери експертного опитування увійшли до числа тих депутатів, які отримали «4» бали і за результатами нашого моніторингу.

 

А от Максим Линченко, навпаки, за результатами моніторингу отримав «4» бали, а серед експертів отримав чи не найбільше негативних оцінок.

Відкритість та прозорість

-          100% депутатів Кропивницької міської ради розмістили на офіційному сайті актуальну інформацію про місце та часи свого прийому, окрім того у всіх депутатів наявні телефони та електронні адреси, які також оприлюднені на сайті.

Якщо говорити  про ту інформацію, яка розміщена на сайті, то вона типова для всіх 42 депутатів. Проте є неповною. А саме: відсутність повних біографічних даних, інформацію про освіту, сімейний стан та ін.  

 

Експертами нашої організації було здійснено моніторинг проведення прийому виборців на відповідність тому графіку, що оприлюднений на сайті, а також на дотримання умов для зручності проведення такого прийому. Треба зазначити, що всі депутати розмістили інформацію про місце та час прийому, а також контактні дані. Проте не у всіх вона виявилася актуальною. А саме:

-          Краснокутський О. вів прийом не тільки за зазначеною адресою, а і за місцем роботи. Після нашого зауваження, він вніс відповідні зміни, щодо місяця та часу прийому.

-          Наразі, всі депутати, окрім Горбовського С. мають контактні номери телефонів в профайлах на сайті міської ради.

-          Маємо підозру, що депутати Товстоган Б. та Бєлов В. мають не актуальні дані про прийом, адже жодного разу нам не вдалося потрапити на прийом. Більшість часу Товстоган Б. відсутній у місті.

 

Якщо говорити про регулярність прийому то майже всі депутати проводять прийом виборців не рідше одного разу на місяць. Проте:

Такі депутати як: Бєлов В., Кролевець А., Ксеніч В., Мельниченко О, Рокожиця О. та Шутка В., ведуть нерегулярний прийом виборців.

У Санасаряна Р. ., Калапи С та Голофаєва І, прийом проводять виключно помічники. А Товстоган Б. не проводить прийом взагалі.

 

А от з інформуванням виборців про свою діяльність, роботою зі ЗМІ та соціальними мережами все не так гарно, як з попередніми двома пунктами.

 

Значна кількість депутатів мають профілі в соціальних мережах і активно комунікують з виборцями. Ще деякі мають власні ЗМІ через які можуть ретранслювати свої меседжі до громади міста.

Є такі депутати, які активно розповідають про свою роботу, але не йдуть на контакт з виборцями.

 

А саме, наразі, ситуація така:

-          Артюх О. Волков І., Волкожа Т.,  Голофаєв І, Дрига В., Калапа С.,  – використовують для інформування виборців лише вісник міської ради не рідше одного разу на місяць

-          Захаров В., Ксеніч В., Матяшова Л., Сергієнко Г., Товтоган Б. – використовують вісник міської ради не частіше одного разу на пів року.

 

-          Бєлов В., Гамальчук М, Гребенчук Ю., Демченко М., Зайченко В., Колісниченко Р, Кролевець А., Ларін А., Мельниченко О., Розгачов Р., Рокожиця О. та Шутка В. – Маючи сторінку у ФБ не використовують її для комунікації із виборцями.

Інші депутати ведуть активну комунікацію із виборцями, використовуючи різні джерела.

Доброчесність

Одним з основних аспектів на якому зосереджувались експерти «Асоціації Політичних Наук» стала діяльність депутатів на сесіях та в роботі постійних депутатських комісій.

 

Якщо говорити про відвідуваність сесій, то майже всі депутати відвідали понад 60% сесійних засідань. Є ціла когорта депутатів, які майже не пропускали засідань сесії міської ради за понад три роки своєї каденції. Результат у понад 90% показали: Тетяна Волкожа, Микола Гамальчук, Сергій Горбовський, Михайло Демченко, Вадим Дрига, Володимир Зайченко, Сергій Капітонов, Олег Краснокутський, Віктор Ксеніч, Максим Линченко, Ганна Ніжнікова, Віталій Пінчук, Олександр Рокожиця, Григорій Сергієнко, Олександр Цертій, та Олександр і Катерина Шамардіни.

 Єдиний депутат, який відвідав менше 60% засідань сесії це Сергій Калапа. Проте і його результат складає більше 40% відвіданих засідань сесій..

 

Сергій Калапа разом з Богданом Товстоганом є аутсайдерами по ще одному пункту – відвідування засідань постійних депутатських комісій. Вони відвідали менше 20% від загальної кількості засідань тих комісій, членами яких вони є. Трохи більше, але все ж недостатню кількість засідань відвідали Сергій Кріпак, Андрій Кролевець та Валерій Шутка. Ці депутати не дотягли до 40%.

Від 40 до 60 відсотків засідань своїх депутатських комісій відвідали такі депутати: Ігор Захаров, Роман Колісниченко, Віктор Ксеніч, Рафаель Санасарян, Дмитро Терзов та Валентина Яремчук.

Віталій Бєлов, Сергій Бойко, Ігор Голофаєв, Сергій Горбовський, Юрій Гребенчук, Юрій Деркаченко, Сергій Капітонов, Анатолій Ларін, Геннадій Маламен, Олег Мельниченко, Ганна Ніжнікова, Роман Розгачов, Олександр Рокожиця, Григорій Сергієнко, Володимир Смірнов та Катерина Шамардіна відвідали понад 60% засідань постійних депутатських комісій, членами, яких вони є.

Решта депутатів відвідали більше 90% засідань комісії. Це Олександр Артюх, Михайло Бєжан, Ігор Волков, Тетяна Волкожа, Микола Гамальчук, Михайло Демченко, Вадим Дрига, Володимир Зайченко, Олег Краснокутський, Максим Линченко, Лілія Матяшова, Віталій Пінчук, Олександр Цертій та Олександр Шамардін.

 

Зовсім не так райдужно виглядає справа з виступами депутатів на сесіях. Тут майже всі депутати отримали негативну оцінку. «5» балів отримали лише шість депутатів: Михайло Демченко, Олег Краснокутський, Андрій Табалов, Валентина Яремчук, Катарина Шамардіна та Олександр Цертій. Ще чотири депутати отримали оцінку в «4» бали: Ігор Волков, Сергій Капітонов, Володимир Смірнов та Олександр Шамардін. Решта депутатів мають досить плачевну ситуацію з виступами на сесіях, а відтак і з донесенням своєї позиції до громади та колег. Так, жодного разу на засіданнях не виступали: Віталій Бєлов, Ігор Захаров, Сергій Калапа, Олег Мельниченко, Роман Розгачов, Олександр Рокожиця, Григорій Сергієнко та Богдан Товстоган.

 

Таким інструментом, як запити наші депутати користуються дуже активно. Єдиний депутат, який отримав негативну оцінку це Богдан Товстоган.

 

Щодо такого пункту, як «голосування за спірні проекти рішень», то за цю каденцію кожен депутат не менше одного разу голосував за той чи інший проект рішення, який викликав неоднозначне сприйняття громади міста.

 

Що приємно, що таких проблем, як «кнопкодавство» та «голосування з конфліктом інтересів» в нашій міській раді не існує.

Підзвітність

Всі депутати Кропивницької міської ради вчасно оприлюднили свої декларації, їх можна знайти на єдиному державному реєстрі декларацій НАЗК. Проте, на сайті міської ради декларації нема, що може ускладнити пошук інформації для містян, які зацікавлені в ній.

 

Майже всі депутати в той чи інший спосіб оприлюднили свої звіти за 2017-2018 роки роботи в раді. Лише 10  депутатів проігнорували вимоги Закону і не відзвітували про свою діяльність. А саме:  Віталій Бєлов, Ігор Волков, Ігор Голофаєв, Сергій Калапа, Роман Колісніченко, Анатолій Ларін, Лілія Матяшова, Ніжнікова Анна, Віталій Пінчук та Олександр Рокожиця.

 

Якщо говорити про публічне звітування перед виборцями, то більшість депутатів проігнорували таку можливість і зупинились на банальному оприлюднені звіту на сайті міської ради. Проте значна частина депутатів таки провела публічне звітування перед виборцями. Ними стали: Бєжан Михайло, Бойко Сергій, Волкожа Тетяна, Гамальчук Микола, Гребенчук Юрій, Демченко Михайло, Дрига Вадим, Капітонов Сергій, Краснокутський Олег, Кріпак Сергій, Ксеніч Віктор, Маламен Генадій, Табалов Андрій, Цертій Олександр, Шамарадіни Катерина та Олександр та Яремчук Валентина.  

 

Найповніший зміст звіту у 10 депутатів міської ради. А саме: Бєжан Михайло, Волкожа Тетяна, Гребенчук Юрій, Дрига Вадим, Краснокутський Олег, Мельниченко Олег, Смірнов Володимир, Табалов Андрій, Цертій Олександр, Шамардін Олександр, Шамардіна Катерина та Яремчук Валентина.

Натомість звіти Линченко Максима, Товстогана Богдана  та Шутки Валерія -  є найменш змістовними.

 

Також лише незначна кількість депутатів, а саме 10, оприлюднили у своїх звітах інформацію про витрати з депутатського фонду.

 Ними стали: Бєжан Михайло, Волкожа Тетяна, Горбовський Сергій, Дрига Вадим, Зайченко Володимир, Захаров Ігор, Кролевець Андрій,  Мельниченко Олег, Цертій Олександр, Шамардіни Катерина та Олександр, і Яремчук Валентина. 

Результати експертного опитування

Дане опитування містило певні критерії, якими керувалися експерти при оцінюванні депутатів. Критерії поділялися на позитивні та негативні. А саме:

 

- Для позитивної оцінки застосовувалися наступні критерії:

 

·         Депутат активний (-на) в роботі міської ради (виступає на відкритих зборах міської ради, пропонує поправки до проектів рішень, бере участь в розробці проектів) рішень, здійснює

 

·         контроль за виконанням рішень)

 

·         Депутат активно працює з виборцями (здійснює прийом, займається вирішенням проблем

·         округу/мікрорайону/району/міста, в тому числі шляхом подачі депутатських запитів, проектів рішень)

 

·         Депутат відкритий (-та) до виборців і веде прозору діяльність

 

·         Депутат підзвітний (-на) перед виборцями

 

·         Депутат не голосував (-ла) за суперечливі рішення міської ради міста Кропивницький

 

·         Депутат не фігурує в антикорупційних журналістських розслідуваннях і/або не відомо про його діяльність, яка має ознаки корупції (голосування в умовах конфлікту інтересів, незадекларовані майно/гроші)

 

·         Відносно депутата не зафіксовані випадки порушення прав людини, законів України, підзаконних актів

 

- Що стосується негативних критеріїв при оцінці депутатів, то вони стали наступними:

 

·         Діяльність депутата не прозора, не є відкритим для виборців

 

·         Депутат не підзвітний (-на) виборцям

 

·         Депутат голосував (-ла) за суперечливі рішення міської ради міста Кропивницький

 

·         Депутат не працює із виборцями (не здійснює прийом, не займається вирішенням проблем округу/мікрорайону/району/міста, в тому числі шляхом подачі депутатських запитів, проектів рішень)

 

·         Депутат не активний (-на) в роботі міської ради (не виступає на відкритих зборах міської ради, не пропонує поправки до проектів рішень, бере участь в розробці проектів рішень, не здійснює контроль за виконанням рішень)

 

·         Відносно депутата зафіксовані випадки неперсонального голосування

 

·         Депутат фігурує в антикорупційних журналістських розслідуваннях і/або не відомо про його діяльність, яка має ознаки корупції (голосування в умовах конфлікту інтересів, незадекларовані майно/гроші)

 

·         Мені нічого невідомо про діяльність депутата (-ки)

 

·         Відносно депутата зафіксовані випадки порушення прав людини, законів України, підзаконних актів

 

 

 

При позитивній оцінці депутатів , експерти найчастіше керувалися наступними критеріями:

 

- Депутат відкритий (-та) до виборців і веде прозору діяльність -72%

 

- Депутат активний (-на) в роботі міської ради (виступає на відкритих зборах міської ради, пропонує поправки до проектів рішень, бере участь в розробці проектів) рішень, здійснює контроль за виконанням рішень) -72%

 

- Депутат не фігурує в антикорупційних журналістських розслідуваннях і/або не відомо про його діяльність, яка має ознаки корупції (голосування в умовах конфлікту інтересів, незадекларовані майно/гроші) -68%

 

Треба зазначити що критерій «Депутат не голосував (-ла) за суперечливі рішення міської ради міста Кропивницький» не обрав жоден експерт, для оцінки роботи депутатів.

 

Разом з тим, відповіді  із позначкою «інше». А саме:

 

·         Депутат дотримується моральних та етичних норм поведінки в публічних місцях

 

·         Відсутність у виступах на сесії/постах у ФБ/публічних виступах популізму й заполітизованих тем/висловлень/текстів.

 

·         Відсутність лобіювання інтересів окремих бізнес-родин.

 

·         Депутат займається вирішенням життєво важливих питань містян в першу чергу, а потім уже PR заходи.

 

·         Не брав участь у виборі найкращих депутатів

 

·         Дотримувався передвиборчої програми і принципів

 

 

 

При негативній оцінці депутатів, експерти найчастіше керувалися наступними критеріями:

 

- Депутат фігурує в антикорупційних журналістських розслідуваннях і/або не відомо про його діяльність, яка має ознаки корупції (голосування в умовах конфлікту інтересів, незадекларовані майно/гроші) – 80%

 

- Діяльність депутата не прозора, не є відкритим для виборців – 76%

 

- Відносно депутата зафіксовані випадки порушення прав людини, законів України, підзаконних актів – 64%

 

 

Треба зазначити що критерій «Мені нічого невідомо про діяльність депутата (-ки)» був цікавий лише 40% експертів.

 

Також, при опитуванні, маємо 4 відповіді з поміткою «інше», а саме:

 

- Не дотримувався передвиборчої програми і принципів, особисті інтереси переважали спільні.

- Не брав участь у виборі найгірших депутатів

- Депутат має низький рівень моральної культури і вихованості.

- Депутат не відвідував засідання комісій чи сесій або з’являвся досить рідко.

 

Під  час опитування експертам пропонувалося оцінювати депутатів за шкалою від 1 до 5. Результати наступні:

 

- Максимально високу оцінку «5» - не отримав жодний депутат

 

- Оцінку «4» отримали наступні депутати:

Сергій Бойко

Олег Краснокутський

Володимир Смірнов

Андрій Табалов

Дмитро Терзов

Олександр Цертій

Валентина Яремчук

 

- Оцінкою в «3» бали експерти оцінили наступних депутатів:

Олександр Артюх

Михайло Бєжан

Ігор Волков

Сергій Горбовський

Вадим Дрига

Сергій Капітонов

Роман Колісниченко

Віталій Пінчук

Катерина Шамардіна

 

- «2» бали отримали такі депутати:

Юрій Гребенчук

Андрій Кролевець

Анатолій Ларін

Генадій Маламен

Олег Мельниченко

Роман Розгачов

Олександр Рокожиця

 

- Найнижчий бал отримали:

Віталій Бєлов

Тетяна Волкожа

Микола Гамальчук

Ігор Голофаєв

Михайло Демченко

Юрій Деркаченко

Володимир Зайченко

Ігор Захаров

Сергій Калапа

Сергій Кріпак

Віктор Ксеніч

Максим Линченко

Лілія Матяшова

Анна Ніжнікова

Рафаел Санасарян

Григорій Сергієнко

Богдан Товстоган

Олександр Шамардін

Валерій Шутка

 

Серед лідерів, тобто тих депутатів, хто отримав найвищі позитивні оцінки є наступні:

Олександр Цертій (68%)

Валентина Яремчук (52%)

Олег Краснокутський (44%)

Сергій Бойко та Володимир Смірнов (по 40%)

 

Найбільшу кількість негативних оцінок від експертів отримали:

Богдан Товстоган (72% )

Григорій Сергієнко (72%)

Ігор Захаров (72%)

Лілія матяшова (68%)

Максим Линченко (68%)

Тетяна Волкожа (68%) 


Додаток 1.  Список експертів

1.    Олександр Гавриленко  - Українсько-польський інститут бізнесу, ректор.

2.    Волошина Алла -  Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", голова організації.

3.    Дануца Олександр  -  Медіа-група «Прайм-Тайм», Голова правління.

4.    Бринза Олена - ТК Інтер, регіональний кореспондент.

5.    Кобець Дмитро Олексійович -  Кропивницька філія НСТУ,  керівник відділу.

6.    Мармер Юхим -  газета "Україна-Центр", головний редактор.

7.    Васильєв Дмитро -  Інформаційний портал "Перша електронна газета", журналіст.

8.    Паливода Надія -  ГО "Озеленення Кропивницький", засновник.

9.    Желамська Неля - Суспільно-політичний аналітичний журнал «Persona», шеф-редактор.

10.Вельгун Наталія  - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів #30,  Директор.

11.Беззубов Олександр Миколайович  - політичний експерт, Фрілансер.

12.Таранюк Сергій Григорович -  Громадський активіст.

13.Дуднік Інга -  ГО "Територія успіху", виконавча директорка.

14.Павло Лісниченко -  Центр медіарозслідувань "Прозоро", журналіст.

15.Сідорова Олена -  газета "Кіровоградська правда", редактор.

16. Коваленко Тетяна -  Коаліція "Рада Експертів", Керівник економічної групи.

17. Ликов Денис-  Громадська рада при міськвиконкомі, Секретар комісії з транспорту

18.Шевченко Антон - Міська рада м. Кропивницького, начальник управління

19.Ратушняк Олександр -  ВУТ "Просвіта" голова, кандидат філологічних наук.

20.Ігор Козуб -  ГО "Волонтерське об'єднання учасників Майдану та бойових дій", голова.

21.Мурований Вадим – CBN, директор.

22.Кирилюк Ольга -  ЦДПУ ім. Винниченка викладач, кандидат наук.

23. Митрофаненко Юрій - ЦДПУ ім. Винниченка, кандидат історичних наук.

24.Захарова Оксана – ДонМУ, викладачка, кандидат наук.

25. Сінченко Олена -  Коаліція Рада Експертів, Керівник Секретаріату.