Інформування та здійснення прийому виборців

Вступ та методологія

Про «Атестацію депутатів місцевих рад»

Результати чисельних громадських моніторингів свідчать про багатоскладовість проблеми невисокого рівня відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності виборцям депутатів місцевих рад, найбільш небезпечним наслідком якої є низький рівень довіри громадян до представницьких інститутів, в тому числі, до місцевих рад[1].

 

Однією з основних складових проблеми є базова непоінформованість виборців, як через неефективне використання доступних для місцевих депутатів каналів комунікації, так і через незабезпечення доступу до такої інформації для виборців з боку депутатів. Незабезпеченість в необхідному обсязі інформацією про діяльність місцевих депутатів призводить до зниження рівня прозорості реалізації ними своїх функцій, доброчесного використання владних повноважень так серйозного зниження рівня підзвітності виборцям. Окрім того, попередній досвід реалізації кампаній громадських моніторингів реалізації повноважень місцевими депутатами, який має Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» свідчить ще й про невиконання обов’язків, покладених на депутатів місцевих рад профільним законодавством.

 

Практичними складовими проблеми є недоступність для громадян офіційної інформації про депутатів, неналежна практика проведення прийомів громадян, відсутність практики інформування про свою діяльність з боку депутатів, або ж формальне інформування без двосторонньої комунікації, невідповідність діяльності депутатів антикорупційним стандартам (розкриття для широкого загалу інформації про статки, оприлюднення інформації про приватні інтереси та врегулювання конфлікту інтересів за його з’ясування), відсутність підзвітності або лише формальна підготовка звітності, про яку переважна більшість громадян залишається необізнаним.

 

З боку самих депутатів загальний низький рівень відповідальності перед громадянами, часто виправдовується громадським характером представницьких функцій: відсутністю платні за виконання законних обов’язків (відвідування пленарних засідань сесій, засідань постійних комісій, участі в підготовці та розгляді проектів рішень місцевих рад, поданні депутатських запитів на вирішення ідентифікованих проблем громадян, тощо).

 

Усвідомлюючи комплексність описаної проблеми, Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» в 2015 році ініціювала громадську кампанію по персональній оцінці результатів діяльності депутатів Одеської міської ради VI скликання («Атестацію депутатів» Одеської міської ради).

 

 З 2016 року організація, за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» розпочала пілотування ініціативи в 8 місцевих радах Одеської області, розширивши географічне охоплення, до вже новообраних депутатів Одеської обласної, Одеської, Ізмаїльської, Білгород-Дністровського, Котовського, Ренійського, Татарбунарського, Роздільнянського міських рад Одеської області.

 

В 2017 році аналогічне персональне оцінювання – Атестація депутатів місцевих рад  за підтримки Національного фонду за демократію (NED) здійснювалось вже по відношенню до депутатів ще 7 міських рад обласних центрів: Рівненської, Львівської, Сумської, Черкаської, Дніпровської, Краматорської та Херсонської міських рад. З 2018 року громадською кампанією Атестація депутатів місцевих рад охоплені міські ради 16 обласних центрів: Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Краматорська, Кропивницького, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Харкова, Херсону, Хмельницького, Черкас та Чернігова, міська рада м. Київ, а також Одеська обласна рада, Б-Дністровська, Ізмаїльська, Роздільнянська та Ренійська міські ради.

 

Оцінювання діяльності депутатів в зазначених міських радах здійснюють партнерські організації, які на постійній основі займаються просуванням відкритості, прозорості, підзвітності та доброчесності органів місцевого самоврядування в відповідних містах: Рівненське та Львівське представництва Громадянської мережі ОПОРА, Черкаська обласна організація ВГО «Комітет виборців України», Дніпропетровська обласна громадська організація "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики", ГО «Точка доступу» та Херсонська обласна громадська організація «Комітет виборців України», ГО «Хмельницька ініціатива», Громадська Організація "Центр Політичних Студій", ОПОРА Харків, Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу, Громадська організація "Центр громадської активності "Результат", Громадська організація "Агентство економічного розвитку", Антикорупційна платформа "Інтегріті ЮА, Громадська організація "Асоціація Політичних Наук", Громадська організація "Полтавська платформа", Громадська організація "Агенція міських ініціатив".   

 

Зазначена ініціатива реалізується з метою підвищення рівня відповідності діяльності місцевих депутатів законам України, а також практикам належного управління за допомогою персоніфікованої оцінки кожного депутата, а також сприяння підвищенню обізнаності населення про діяльність місцевих депутатів.

 

Складовими ініціативи є:

Здійснення персонального оцінювання місцевих депутатів по набору доступних для об’єктивного вимірювання критеріїв, які характеризують комплекс реалізації статусу депутата місцевої ради.  

Додаткове виваження оцінки, яка здійснюється по об’єктивним параметрам, результатами опитування місцевих експертів щодо оцінки ними реалізації повноважень місцевими депутатами.

Вироблення персональних рекомендацій кожному місцевому депутату, який пройшов оцінювання, щодо підвищення якості реалізації повноважень та, відповідно, підвищенню персональної доступності для взаємодії з виборцями.

Персональне просування напрацьованих рекомендацій для місцевих депутатів.

Постійне інформування громадян про індивідуальні доробки місцевих депутатів в представництві виборців.

 

У своєму оцінюванні організація керувалася, в першу чергу, законами «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації». 

 

Оцінювання проводиться по заздалегідь встановленому переліку критеріїв, по кожному з яких оцінка реалізації повноважень депутатам може скласти від «0», в разі повної невідповідності критеріїв, до «5», в разі повної відповідності критерію. Загальна оцінка представляє собою середнє значення всіх оцінок по кожному з критеріїв.

Таким чином, в разі повної відповідності всім критеріям, діяльність депутата могла бути оцінена в 5 б.

 

Критерії, по яким здійснюється оцінювання, базуються на вихідних умовах відповідності діяльності місцевих депутатам принципам відкритості та прозорості, доброчесності та підзвітності.

Під відкритістю для виборців розуміється простота та доступність інформації про обраних представників – місцевих депутатів;

Під прозорістю діяльності – реалізація депутатських повноважень у відкритий спосіб, що дозволяє здійснювати громадський контроль;

Під доброчесним представництвом інтересів своїх виборців розуміється поведінка та дії, які відповідають набору маральних та етичних принципів та стандартів, які, серед іншого, створюють бар’єри для корупційних дій;

Під підзвітністю громаді розуміється відповідальність місцевих депутатів за здійснення своїх повноважень.

 

Критеріями виступали такі показники:     

1)    Розміщення інформації про депутата на офіційному сайті ради: біографічна довідка, що включає інформацію про освіту, досвід роботи, сімейний стан; фотокартка депутата; інформація про партійну приналежність, а також партію, від якої обрано депутата;

2)    Оприлюднення повної та актуальної інформації про місце і час проведення прийому, а також контактних відомостей, для здійснення зв’язку з депутатом;

3)    Здійснення регулярного особистого прийому виборців не рідше, ніж 1 раз на місяць відповідно до встановленого графіку проведення прийому;

4)    Регулярне інформування виборців про свою діяльність, включаючи використання каналів інформування, які дозволяють здійснення двосторонньої комунікації з громадянами (використання соціальних мереж);

5)    Дисципліна відвідування пленарних засідань сесій ради;

6)    Дисципліна відвідування засідань постійних депутатських комісій ради, до складу яких входять депутати;

7)    Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;

8)    Добровільне оприлюднення декларації в відкритих джерелах інформації (окрім оприлюднення такої інформації в відповідному Державному реєстрі); 

9)    Достовірність відомостей в декларації (відповідність інформації, наданої в декларації, інформації, яка міститься в відкритих державних реєстрах); 

10) Активність виступів протягом пленарних засідань сесій;

11) Подання депутатських запитів з актуальних питань розвитку громади.

12)  Дотримання принципу єдиного та неперехідного голосу депутата місцевої ради (персональне голосування);

13)  Дотримання виваженої позиції при розгляді проектів рішень, які в процесі підготовки не пройшли належного вивчення інтересів широких кіл міської спільноти та не отримали позитивних відгуків з боку широкого кола експертної спільноти міста (голосування при розгляді «спірних» проектів рішень);

14)  Належне врегулювання конфлікту інтересів в разі його виникнення під час прийняття рішень радою;

15)  Наявність підтвердженої інформації про звіт депутата про результати діяльності за рік, про що свідчать відповідні публікації на офіційних сайтах, в соціальних мережах, ЗМІ; 

16)  Проведення публічної звітної кампанії: відкриті зустрічі з виборцями, без урахування зустрічей з трудовими колективами підприємств або установ, на яких працює або власником яких є депутат;

17) Публікація повного звіту про виконану роботу в ЗМІ, в соціальних мережах, на офіційних сайти депутатів, партій місцевих рад;

18)  Відповідність змісту звіту вимогам ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»;

19)  Інформування місцевої ради про результати свого звітування;

20)  Інформування про використання коштів депутатського фонду, або його аналогу;

 

В той самий час, задля адекватного відображення локального контексту діяльності кожного депутатського корпусу, представники яких проходять персональне оцінювання, обмежений перелік показників, може бути виведений з оцінювання, в разі, якщо певний показник діяльності не є актуальним для певної міської ради. При цьому персональна оцінка кожного депутата так само уявляє собою середній показник оцінок по всім показникам, які були застосовані. До показників, які можуть виводитись за межі оцінювання, належать:

1)     Дотримання принципу єдиного та неперехідного голосу депутата місцевої ради (персональне голосування) – в разі, якщо в раді відсутня електронна система для голосування/або відсутня проблема «неперсонального» голосування депутатів.

2)     Дотримання виваженої позиції при розгляді проектів рішень, які в процесі підготовки не пройшли належного вивчення інтересів широких кіл міської спільноти та не отримали позитивних відгуків з боку широкого кола експертної спільноти міста (голосування при розгляді «спірних» проектів рішень) – в разі якщо таких проектів протягом року, щодо якого здійснюється оцінювання, не було.

3)    Достовірність інформації, поданої в декларації – є обов’язковим критерієм, в разі, якщо в відкритих джерелах інформації було оприлюднено доказові відомості, які свідчать про можливу недостовірну інформацію, вказану в декларації кожного окремого депутата.

4)    Дії в умовах конфлікту інтересів при розгляді проектів рішень – є обов’язковим критерієм, в разі, якщо протягом моніторингового періоду в депутата виникав конфлікт інтересів при прийнятті рішень (під час роботи в складі постійної комісії, або під час участі в пленарному засіданні сесії). 

5)    Інформування про використання коштів депутатського фонду (або його аналогу) – є обов’язковим критерієм лише для депутатів тих місцевих рад, в яких наявність такого «фонду» передбачена рішенням відповідної міської ради.

 

Окрім того, до секретарів міських рад, депутатів, які не входять до складу жодної постійної комісії, а також до голови та заступників голови обласної ради, не застосовується показник відвідування постійних комісій обласної ради.

 

Для збору інформації по позначеним критеріям використовується аналіз інформації, розміщеної на офіційних сайтах рад партій, депутатів, та інформації, отриманої у відповідь на запити на інформацію; відбувались спостереження та експерименти за виконанням депутатами своїх повноважень та взаємодії з громадянами.

 

Перевірка проведення прийому виборців здійснювалась шляхом відвідування без попереднього повідомлення приймалень депутатів у той час, який самими депутатами був визначений, як час проведення прийому виборців.

 

Вивчення діяльності депутатів щодо відвідування пленарних засідань сесій та засідань постійних депутатських комісій, персонального голосування протягом пленарних засідань сесій, врегулювання конфлікту інтересів,  проведення звітних заходів відбувався шляхом очного спостереження за ходом відповідних заходів, а також вивчення протоколів та відео-записів пленарних засідань сесій та засідань постійних депутатських комісій. 

 

Для збору інформації за іншими критеріями використовувалися офіційні сайти рад, партій і депутатів, інформаційні запити, моніторинг та аналіз публікацій в ЗМІ, соціальних мережах.

 

[1] Third Annual Ukrainian Municipal Survey. 20 January – 12 February, 2017 Conducted by Rating Group Ukraine on behalf of the Center for Insights in Survey Research // http://www.iri.org/resource/ukraine-poll-local-outlook-improves-national-pessimism-remains-high

Експертне опитування.

В обласних центрах, де дистанція між депутатами міської ради і громадянами, набагато більше, ніж в невеликих містах проводилось опитування експертів, з метою порівняння оцінок експертного співтовариства з результатами комплексного персонального оцінювання за заздалегідь визначеними об'єктивними критеріями.

 

Для участі в експертному оцінюванні депутатів запрошуються головні редактори ЗМІ міста, а також журналісти, що спеціалізуються на висвітленні діяльності міської ради, представники наукової спільноти міста, сфера наукових інтересів яких дотична до питань здійснення місцевого самоврядування та здійснення міської політики, а також громадські активісти, діяльність яких пов'язана з взаємодією з депутатським корпусом ради.

 

Експертам пропонувалося дати індивідуальну оцінку депутатам міської ради. Кожному депутату Одеської міської ради експерт міг надати одну оцінку за шкалою від «1» до «5», де «1» - депутат однозначно не гідний представляти інтереси громадян в міській раді, «5» - депутат однозначно гідний представляти інтереси громадян в міській раді. Оцінкою «3» - експертам пропонувалося позначати тих депутатів, які їм нічим не запам'яталися протягом першого року роботи Одеської міської ради VII скликання.

 

Крім того, експертам пропонується вибрати критерії, якими вони в першу чергу керувалися при оцінюванні депутатів міської ради. Серед таких критеріїв є такі, за якими проводиться оцінювання депутатів за об’єктивно вимірюваними показниками, а також експертам надається можливість визначити власні критерії, які в запропонованому переліку відсутні.

 

По завершенню збору експертних оцінок, обчислюється «частота» вибору експертами кожного виду оцінок, що свідчить про найбільш поширену серед експертного середовища, оцінку кожного депутата ради. Опитування експертів відбувається індивідуально, що виключає можливість впливу оцінок експертів один на одного. 

Про що цей звіт.

В цьому звіті представлені проміжні результати моніторингу інформування та здійснення депутатами прийому виборців. 

 

Польовий етап моніторингу здійснення прийому виборців тривав в період з 15 серпня по 15 жовтня 2018 р.

 

Джерелами для висновків щодо надання інформації про депутатів на офіційних сайтах місцевих рад, інформування про час та місце здійснення прийому виборців, а також про контакті відомості для здійснення зв’язку з депутатами, слугували, відповідно, офіційні сайти місцевих рад, офіційні сайти та/або сторінки в соціальних мережах місцевих осередків політичних партій та самих депутатів.

 

Щодо інформування про свою діяльність депутатами, джерелами для висновків слугували сторінки депутатів в соціальній мережі Facebook та, в окремих випадках, місцеві газети[1].

 

Перевірка здійснення прийому виборців депутатами місцевих рад здійснювалась шляхом моніторингових візитів за вказаними депутатами адресами та графіками проведення прийому виборців[2]. В разі, якщо протягом першого моніторингового візиту не вдавалось підтвердити проведення прийому виборців, здійснювалась, як мінімум, 1 додаткова перевірка. Лише після декількох невдалих спроб потрапити на прийом до місцевого депутата, робився висновок щодо невідповідності реалізації повноважень депутата за зазначеним критерієм вимогам закону: проведення особистого прийому виборців, як мінімум, раз на місяць. 

 

Вихідними критеріями для оцінки відповідності діяльності місцевих депутатів показникам відкритості та прозорості в частині інформування та здійснення прийому виборців виступали наступні:

1)    Розміщення інформації про депутата на офіційному сайті ради: біографічна довідка, що включає інформацію про освіту, досвід роботи, сімейний стан; фотокартка депутата; інформація про партійну приналежність, а також партію, від якої обрано депутата;

2)    Оприлюднення повної та актуальної інформації про місце і час проведення прийому, а також контактних відомостей, для здійснення зв’язку з депутатом;

3)    Здійснення регулярного особистого прийому виборців не рідше, ніж 1 раз на місяць відповідно до встановленого графіку проведення прийому;

4)    Регулярне інформування виборців про свою діяльність, включаючи використання каналів інформування, які дозволяють здійснення двосторонньої комунікації з громадянами (використання соціальних мереж);

 

[1] Місцеві ради Одеської області (окрім Одеської міської ради).

[2]У випадку депутатів Одеської обласної ради, місця проведення прийому виборців яких розташовані далі, ніж на 40 км. від обласного центру, перевірка проведення прийому здійснювалась за скороченим форматом: шляхом дзвінків по зазначеним депутатами контактним номерам телефонів в дні та години, зазначені депутатами для здійснення прийому виборців. 

Висновки

Моніторинг проводився по цілому ряду критеріїв. Експертами організації «Асоціація Політичних Наук» було вивчено те, яким чином оприлюднена інформація про депутатів та про прийом ними виборців, а також повноту цієї інформації. Щодо цього пункту ми можемо говорити про те, що майже вся необхідна інформація розміщена в профілі кожного депутата. Інформація стандартизована. Тож майже ідентична у всіх.

 

Другим пунктом була кампанія по моніторингу власне здійснення прийому виборців депутатами, а також відповідність реальної картини тому, що оприлюднено на сайті. Моніторинг показав, що депутати ведуть особистий прийом, проте не так часто, як про це зазначено у графіках, в більшості випадків прийом здійснюється помічниками. Є депутат, який за час нашого моніторингу взагалі не вів прийому виборців, це Богдан Товстоган. А є і такі депутати, які доступні для своїх виборців постійно, адже працюють на округах достатньо давно і мешканці мають їх особисті телефони, це Олег Краснокутський, Юрій Деркаченко, Михайло Демченко. Є депутати, які здійснюють прийом у вихідні дні, це Тетяна Волкожа, Михайло Демченко, Ігор Захаров, Сергій Кріпак,Віктор Ксеніч, Дмитро Терзов, Катерина та Олександр Шамардіни.

 

Загалом, нинішнє, 7-ме скликання Кропивницької міської ради відрізняється від попередніх значно більшою прозорістю та підзвітністю. Більша частина необхідної інформація про депутатів викладена на сайті міськради, і будь-який громадянин може з нею ознайомитись. Це пов’язано передусім з імплементацією нових норм законодавства на місцевому рівні.

Більшість депутатів справді здійснюють прийом виборців і є доступними. Переважно прийом депутатами ведеться на власних робочих місцях або в партійних офісах. Кожен з депутатів закріплений за певним виборчим округом і відповідає за вирішення питань виборців за територіальним принципом. При цьому секретар міської ради Андрій Табалов відповідальний одразу за два округи.

 

В той же час, практика розподілу за округами має і негативний бік, адже вирішення соціальних та комунальних питань відбувається в першу чергу для тих округів, за які відповідають депутати з промерської більшості, решта округів фінансуються за залишковим принципом. Це призводить до відсутності системного підходу у розвитку міста, адже ремонти доріг чи вирішення інших питань благоустрою відбуваються не там, де вони найбільше потрібні, а там, де це потрібно конкретним депутатам, щоб здобути підтримку виборців і переобратись на наступний термін, і навпаки, не відбуваються там, де є «незговірливий» депутат, якого намагаються скомпрометувати перед виборцем.

 

Окрім того, практика закріплення депутатів за округами не відповідає духу нинішньої виборчої системи, при якій виборці обирають не представника певного округу, а представника певної політичної сили, і голосують передусім за програму і список політичної партії.

 

Якщо говорити про корисні і прогресивні ініціативи, які виносяться на розгляд депутатів, то їх ініціаторами переважно стають опозиційні депутати. З цієї ж причини, такі ініціативи переважно не підтримуються провладною більшістю, яка не гребує голосувати за рішення, які не відповідають інтересам громади і часто містять у собі корупційну складову. В той же час, опозиційні депутати часом виносять на голосування популістичні проекти рішень, наприклад звернення до керівництва держави з тих чи інших політичних питань.

 

Отже, якщо говорити про найактивніших депутатів у інформаційному полі міста (ЗМІ та соціальні мережі), то варто виділити Андрія Табалова, Олександра Цертія, Валентину Яремчук, Олега Краснокутського, Володимира Смірнова та Катерину Шамардіну. Вони найчастіше з’являються на публічних заходах, спілкуються зі ЗМІ, співпрацюють з різними громадськими ініціативами та ведуть роботу з виборцями через Facebook.

Оприлюднення інформації про депутатів та прийом виборців

Моніторингу підлягало Оприлюднення інформації про депутатів на сайті міської ради: біографія (інформація про освіту, досвід роботи, місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність) і фотокартка.  Зазначимо, що інформація про кожного депутата міститься на сайті, проте вона не є повною. До прикладу: інформація про партійну приналежність,  досвід роботи та фотокартка, міститься майже у 100% депутатів. Натомість, інформацію про освіту та сімейний стан не оприлюднив ніхто із депутатів. Також, не всі депутати оприлюднили інформацію про актуальне місце роботи.  Треба зазначити, що ми не можемо говорити про умисне нехтування оприлюдненням відсутньої інформації. На сайті міської ради вся інформація про депутатів заповнена шаблонно, вочевидь за встановленим зразком, тож, ймовірно, у депутатів запитували певний перелік потрібної інформації. Тож, ми плануємо дати рекомендації адміністратору сайту міської ради по розширенню, додаванню та уточненню інформації.

 

Наступним етапом був моніторинг  Оприлюднення інформації про час, місце проведення  прийому виборців, а також контактних відомостей. Абсолютно у всіх депутатів міститься інформація про графік прийому виборців, адресу та контактних даних депутатів. Дехто із депутатів навіть дав, як контактний, особистий номер телефону. Більшість ставить номера приймалень або помічників.

 

Щодо Повноти оприлюднення інформації про прийом виборців: місце і час (графік) проведення прийому, контактний номер телефону, вся ця інформація міститься на сайті в повному обсязі. У кількох депутатів відсутні номери телефонів , натомість є електроні адреси. До прикладу, на момент подання звіту все ще не зазначені номери телефонів на сайті міської ради у Горбовського С. та Розгачева Р.  Тож, можемо констатувати, що всі депутати  за виключенням двох, оприлюднили інформацію про прийом виборців в повному обсязі.

 

Разом із тим, Актуальність оприлюдненої інформації про прийом виборців., не у всіх випадках на належному рівні. Не всі депутати оприлюднили актуальну інформацію про прийом виборців. До прикладу, Краснокутський О.В.  мав на сайті адресу, за якою він вже певний час не  вів прийом. Звернувшись до нього із цим запитанням, він повідомив, що через певні побутові умови, а саме: відсутність тепла, він не може приймати людей за зазначеною адресою, разом із тим, обіцяв виправити інформацію на актуальну. Що  і зробив в короткі строки. 

 

Також депутат Санасарян Р. за словами його помічниці не веде прийом за адресою зазначеною на сайті МР.  Депутат Товстоган Б, заразі взагалі не мешкає в Кропивницькому і ймовірність, що він приїздить згідно графіку на прийом, мало ймовірна. Під час моніторингу ми не змогли зустрітися із ним в зазначені години прийому. На момент подання звіту, стала не актуальною і адреса приймальні Деркаченко Ю. , адже він змінив її. На наше зауваження, що на сайті тепер міститься не актуальна інформація, від запевнив, що внесе зміни, після погодження на сесії. Тож, ситуація із невірними даними на сайті міської ради виправляється.

Проведення прийому виборців

Треба зазначити, що моніторинг прийому виборців депутатами показав, що вони дійсно ведуть особистий прийом, проте не так часто, як про це зазначено у графіках. Більшість  депутатів працюють із виборцями через своїх помічників. Два з них, а саме: Калапа С. та Шамардін О.  працювали на момент моніторингу виключно через помічників.  Не регулярно ведуть прийоми Бєлов В, Дрига В. та Ксеніч В.  Проте, при потребі, для вирішення певних питань,  всі вказані депутати особисто втручаються у процес. Разом із тим, депутати, які працюють багато років на своїх округах вже відомі виборцям і їх особисті номери телефонів  громадяни мають. Тож, 36 депутатів особисто ведуть прийом, більш-менш притримуючись графіку. Та, маємо зазначити, що ці дані є показовими лише за період здійснення моніторингу.

 

Щодо графіку прийому, то 8 депутатів ведуть прийоми у вихідні дні, а саме: Волкожа Т., Демченко М., Захаров І., Кріпак С., Терзов Д., Шамардіна К., Шамардін О., Ксеніч В.,  всі інші виключно в робочі дні.

 

Приміщення, де ведуть прийом виборців, різняться і по облаштованості, і по їх призначенню. До прикладу, за основним місцем роботи прийом ведуть 26,2% депутатів, В партійних приймальнях -  33%, спеціальні приміщення, що відведені виключно під прийом громадян -  мають лише 1 % депутатів. Всі інші ведуть прийом у різноманітних місцях, на кшталт учбових закладів, ДК, гуртожитків, ЖЕКів, бібліотек і т. д.  Тож, звісно, не всі з цих приміщень належно облаштовані та призначені для прийому громадян.

 

Кількість громадян, які відвідують приймальні депутатів різниться. А саме: 83% депутатів мають за один прийом до 5 відвідувачів. Решта  від 5 до 10 за один прийом. Звісно, як зазначають самі депутати, бувають різні дні та завантаженість і поза графіком прийому, адже вони реагують на проблеми не залежно від того прийомний день чи ні.

 

Проблеми, з якими звертаються до представників депутатського корпусу особливо не різняться. Перше місце серед проблем, з якими звертаються до депутатів громадяни Кропивницького займають матеріальні  проблеми  та проблеми  ЖКГ. Дещо менше просять допомоги в сфері соціальних питань та юридичних. 

Інформування про діяльність депутатів

Щодо інформування виборців про свою діяльність, треба зазначити, що це не є сильною стороною депутатів міста Кропивницького. В цій категорії можна, як лідерів відмітити Шамардіних Катерину та Олександра та Бежана Михайла. Вони мають помічників, які активно просувають їх сторінку у Facebook  та регулярно інформують мешканців про діяльність.

 

Із тих, хто хоча і менш активно, проте особисто веде сторінку та доступний особисто до спілкування , це Яремчук Валентина, Смірнов Володимир, Краснокутський Олег, Цертій Олександр та Кріпак Сергій.  Щодо використання друкованих ЗМІ, за період моніторингу нам не вдалося знайти випадків їх використання для інформування виборців про свою діяльність і звітування. Проте, важливо зазначити, що 55% депутатів, взагалі, ніяким чином не інформують виборців про свою діяльність.