Атестація депутатів місцевих рад   4-й рік повноважень

Зміст

 1. Вступ та методологія
 2. Висновки
 3. Відкритість та прозорість
 4. Доброчесність
 5. Підзвітність
 6. Результати експертного опитування

Додаток 1. Експерти, які взяли участь в оцінюванні депутатів місцевих рад

Додаток 2. Критерії та шкала оцінювання

Вступ та методологія

Про «Атестацію депутатів місцевих рад»

Результати чисельних громадських моніторингів свідчать про багатоскладовість проблеми невисокого рівня відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності виборцям депутатів місцевих рад, найбільш небезпечним наслідком якої є низький рівень довіри громадян до представницьких інститутів, в тому числі, до місцевих рад[1].

Однією з основних складових проблеми є базова непоінформованість виборців, як через неефективне використання доступних для місцевих депутатів каналів комунікації, так і через незабезпечення доступу до такої інформації для виборців з боку депутатів. Незабезпеченість в необхідному обсязі інформацією про діяльність місцевих депутатів призводить до зниження рівня прозорості реалізації ними своїх функцій, доброчесного використання владних повноважень так серйозного зниження рівня підзвітності виборцям. Окрім того, попередній досвід реалізації кампаній громадських моніторингів реалізації повноважень місцевими депутатами, який має Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» свідчить ще й про невиконання обов’язків, покладених на депутатів місцевих рад профільним законодавством.

Практичними складовими проблеми є недоступність для громадян офіційної інформації про депутатів, неналежна практика проведення прийомів громадян, відсутність практики інформування про свою діяльність з боку депутатів, або ж формальне інформування без двосторонньої комунікації, невідповідність діяльності депутатів антикорупційним стандартам (розкриття для широкого загалу інформації про статки, оприлюднення інформації про приватні інтереси та врегулювання конфлікту інтересів за його з’ясування), відсутність підзвітності або лише формальна підготовка звітності, про яку переважна більшість громадян залишається необізнаним.

З боку самих депутатів загальний низький рівень відповідальності перед громадянами, часто виправдовується громадським характером представницьких функцій: відсутністю платні за виконання законних обов’язків (відвідування пленарних засідань сесій, засідань постійних комісій, участі в підготовці та розгляді проектів рішень місцевих рад, поданні депутатських запитів на вирішення ідентифікованих проблем громадян, тощо).
Усвідомлюючи комплексність описаної проблеми, Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» в 2015 році ініціювала громадську кампанію по персональній оцінці результатів діяльності депутатів Одеської міської ради VI скликання («Атестацію депутатів» Одеської міської ради).

З 2016 року організація, за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» розпочала пілотування ініціативи в 8 місцевих радах Одеської області, розширивши географічне охоплення, до вже новообраних депутатів Одеської обласної, Одеської, Ізмаїльської, Білгород-Дністровського, Котовського, Ренійського, Татарбунарського, Роздільнянського міських рад Одеської області.

В 2017 році аналогічне персональне оцінювання – Атестація депутатів місцевих рад  за підтримки Національного фонду за демократію (NED) здійснювалось вже по відношенню до депутатів ще 7 міських рад обласних центрів: Рівненської, Львівської, Сумської, Черкаської, Дніпровської, Краматорської та Херсонської міських рад. З 2018 року громадською кампанією Атестація депутатів місцевих рад охоплені міські ради 16 обласних центрів: Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Краматорська, Кропивницького, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Харкова, Херсону, Хмельницького, Черкас та Чернігова, міська рада м. Київ, а також Одеська обласна рада, Б-Дністровська, Ізмаїльська, Роздільнянська та Ренійська міські ради.

Оцінювання діяльності депутатів в зазначених міських радах здійснюють партнерські організації, які на постійній основі займаються просуванням відкритості, прозорості, підзвітності та доброчесності органів місцевого самоврядування в відповідних містах: Рівненське та Львівське представництва Громадянської мережі ОПОРА, Черкаська обласна організація ВГО «Комітет виборців України», Дніпропетровська обласна громадська організація "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики", ГО «Точка доступу» та Херсонська обласна громадська організація «Комітет виборців України», ГО «Хмельницька ініціатива», Громадська Організація "Центр Політичних Студій", ОПОРА Харків, Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу, Громадська організація "Центр громадської активності "Результат", Громадська організація "Агентство економічного розвитку", Антикорупційна платформа "Інтегріті ЮА, Громадська організація "Асоціація Політичних Наук", Громадська організація "Полтавська платформа", Громадська організація "Агенція міських ініціатив".   

Зазначена ініціатива реалізується з метою підвищення рівня відповідності діяльності місцевих депутатів законам України, а також практикам належного управління за допомогою персоніфікованої оцінки кожного депутата, а також сприяння підвищенню обізнаності населення про діяльність місцевих депутатів.

 [1] Third Annual Ukrainian Municipal Survey. 20 January – 12 February, 2017 Conducted by Rating Group Ukraine on behalf of the Center for Insights in Survey Research // http://www.iri.org/resource/ukraine-poll-local-outlook-improves-national-pessimism-remains-high

Складовими ініціативи є:

 1. Здійснення персонального оцінювання місцевих депутатів по набору доступних для об’єктивного вимірювання критеріїв, які характеризують комплекс реалізації статусу депутата місцевої ради.  
 2. Додаткове виваження оцінки, яка здійснюється по об’єктивним параметрам, результатами опитування місцевих експертів щодо оцінки ними реалізації повноважень місцевими депутатами.
 3. Вироблення персональних рекомендацій кожному місцевому депутату, який пройшов оцінювання, щодо підвищення якості реалізації повноважень та, відповідно, підвищенню персональної доступності для взаємодії з виборцями.
 4. Персональне просування напрацьованих рекомендацій для місцевих депутатів.
 5. Постійне інформування громадян про індивідуальні доробки місцевих депутатів в представництві виборців.

У своєму оцінюванні організація керувалася, в першу чергу, законами «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації». 

Оцінювання проводиться по заздалегідь встановленому переліку критеріїв, по кожному з яких оцінка реалізації повноважень депутатам може скласти від «0», в разі повної невідповідності критеріїв, до «5», в разі повної відповідності критерію. Загальна оцінка представляє собою середнє значення всіх оцінок по кожному з критеріїв.

Таким чином, в разі повної відповідності всім критеріям, діяльність депутата могла бути оцінена в 5 б.

Критерії, по яким здійснюється оцінювання, базуються на вихідних умовах відповідності діяльності місцевих депутатам принципам відкритості та прозорості, доброчесності та підзвітності.

Під відкритістю для виборців розуміється простота та доступність інформації про обраних представників – місцевих депутатів;

Під прозорістю діяльності – реалізація депутатських повноважень у відкритий спосіб, що дозволяє здійснювати громадський контроль;

Під доброчесним представництвом інтересів своїх виборців розуміється поведінка та дії, які відповідають набору маральних та етичних принципів та стандартів, які, серед іншого, створюють бар’єри для корупційних дій;

 

Під підзвітністю громаді розуміється відповідальність місцевих депутатів за здійснення своїх повноважень. 

Критеріями виступали такі показники:

1)    Розміщення інформації про депутата на офіційному сайті ради: біографічна довідка, що включає інформацію про освіту, досвід роботи, сімейний стан; фотокартка депутата; інформація про партійну приналежність, а також партію, від якої обрано депутата;

2)    Оприлюднення повної та актуальної інформації про місце і час проведення прийому, а також контактних відомостей, для здійснення зв’язку з депутатом;

3)    Здійснення регулярного особистого прийому виборців не рідше, ніж 1 раз на місяць відповідно до встановленого графіку проведення прийому;

4)    Регулярне інформування виборців про свою діяльність, включаючи використання каналів інформування, які дозволяють здійснення двосторонньої комунікації з громадянами (використання соціальних мереж);

5)    Дисципліна відвідування пленарних засідань сесій ради;

6)    Дисципліна відвідування засідань постійних депутатських комісій ради, до складу яких входять депутати;

7)    Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;

8)    Добровільне оприлюднення декларації в відкритих джерелах інформації (окрім оприлюднення такої інформації в відповідному Державному реєстрі); 

9)    Достовірність відомостей в декларації (відповідність інформації, наданої в декларації, інформації, яка міститься в відкритих державних реєстрах); 

10)Активність виступів протягом пленарних засідань сесій;

11)Подання депутатських запитів з актуальних питань розвитку громади.

12) Дотримання принципу єдиного та неперехідного голосу депутата місцевої ради (персональне голосування);

13) Дотримання виваженої позиції при розгляді проектів рішень, які в процесі підготовки не пройшли належного вивчення інтересів широких кіл міської спільноти та не отримали позитивних відгуків з боку широкого кола експертної спільноти міста (голосування при розгляді «спірних» проектів рішень);

14) Належне врегулювання конфлікту інтересів в разі його виникнення під час прийняття рішень радою;

15) Наявність підтвердженої інформації про звіт депутата про результати діяльності за рік, про що свідчать відповідні публікації на офіційних сайтах, в соціальних мережах, ЗМІ; 

16) Проведення публічної звітної кампанії: відкриті зустрічі з виборцями, без урахування зустрічей з трудовими колективами підприємств або установ, на яких працює або власником яких є депутат;

17)Публікація повного звіту про виконану роботу в ЗМІ, в соціальних мережах, на офіційних сайти депутатів, партій місцевих рад;

18) Відповідність змісту звіту вимогам ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»;

19) Інформування місцевої ради про результати свого звітування;

20) Інформування про використання коштів депутатського фонду, або його аналогу;

В той самий час, задля адекватного відображення локального контексту діяльності кожного депутатського корпусу, представники яких проходять персональне оцінювання, обмежений перелік показників, може бути виведений з оцінювання, в разі, якщо певний показник діяльності не є актуальним для певної міської ради. При цьому персональна оцінка кожного депутата так само уявляє собою середній показник оцінок по всім показникам, які були застосовані. До показників, які можуть виводитись за межі оцінювання, належать:

1)     Дотримання принципу єдиного та неперехідного голосу депутата місцевої ради (персональне голосування) – в разі, якщо в раді відсутня електронна система для голосування/або відсутня проблема «неперсонального» голосування депутатів.

2)     Дотримання виваженої позиції при розгляді проектів рішень, які в процесі підготовки не пройшли належного вивчення інтересів широких кіл міської спільноти та не отримали позитивних відгуків з боку широкого кола експертної спільноти міста (голосування при розгляді «спірних» проектів рішень) – в разі якщо таких проектів протягом року, щодо якого здійснюється оцінювання, не було.

3)    Достовірність інформації, поданої в декларації – є обов’язковим критерієм, в разі, якщо в відкритих джерелах інформації було оприлюднено доказові відомості, які свідчать про можливу недостовірну інформацію, вказану в декларації кожного окремого депутата.

4)    Дії в умовах конфлікту інтересів при розгляді проектів рішень – є обов’язковим критерієм, в разі, якщо протягом моніторингового періоду в депутата виникав конфлікт інтересів при прийнятті рішень (під час роботи в складі постійної комісії, або під час участі в пленарному засіданні сесії). 

5)    Інформування про використання коштів депутатського фонду (або його аналогу) – є обов’язковим критерієм лише для депутатів тих місцевих рад, в яких наявність такого «фонду» передбачена рішенням відповідної міської ради.

Окрім того, до секретарів міських рад, депутатів, які не входять до складу жодної постійної комісії, а також до голови та заступників голови обласної ради, не застосовується показник відвідування постійних комісій обласної ради.

Для збору інформації по позначеним критеріям використовується аналіз інформації, розміщеної на офіційних сайтах рад партій, депутатів, та інформації, отриманої у відповідь на запити на інформацію; відбувались спостереження та експерименти за виконанням депутатами своїх повноважень та взаємодії з громадянами.

Перевірка проведення прийому виборців здійснювалась шляхом відвідування без попереднього повідомлення приймалень депутатів у той час, який самими депутатами був визначений, як час проведення прийому виборців.

Вивчення діяльності депутатів щодо відвідування пленарних засідань сесій та засідань постійних депутатських комісій, персонального голосування протягом пленарних засідань сесій, врегулювання конфлікту інтересів,  проведення звітних заходів відбувався шляхом очного спостереження за ходом відповідних заходів, а також вивчення протоколів та відео-записів пленарних засідань сесій та засідань постійних депутатських комісій. 

 

Для збору інформації за іншими критеріями використовувалися офіційні сайти рад, партій і депутатів, інформаційні запити, моніторинг та аналіз публікацій в ЗМІ, соціальних мережах.

Експертне опитування.

В обласних центрах, де дистанція між депутатами міської ради і громадянами, набагато більше, ніж в невеликих містах проводилось опитування експертів, з метою порівняння оцінок експертного співтовариства з результатами комплексного персонального оцінювання за заздалегідь визначеними об'єктивними критеріями.

Для участі в експертному оцінюванні депутатів запрошуються головні редактори ЗМІ міста, а також журналісти, що спеціалізуються на висвітленні діяльності міської ради, представники наукової спільноти міста, сфера наукових інтересів яких дотична до питань здійснення місцевого самоврядування та здійснення міської політики, а також громадські активісти, діяльність яких пов'язана з взаємодією з депутатським корпусом ради.

Експертам пропонувалося дати індивідуальну оцінку депутатам міської ради. З усіх депутатів міської ради депутат міг обрати трьох, яких він відносить до тих, що «найкращим чином» виконують повноваження, а також трьох депутатів – які «найгіршим чином» виконують повноваження депутата міської ради.

Крім того, експертам пропонується вибрати критерії, якими вони в першу чергу керувалися при оцінюванні депутатів міської ради. Серед таких критеріїв є такі, за якими проводиться оцінювання депутатів за об’єктивно вимірюваними показниками, а також експертам надається можливість визначити власні критерії, які в запропонованому переліку відсутні.

 

По завершенню збору експертних оцінок, обчислюється «частота» вибору експертами кожного виду оцінок, що свідчить про найбільш поширену серед експертного середовища, оцінку кожного депутата ради. Опитування експертів відбувається індивідуально, що виключає можливість впливу оцінок експертів один на одного. 

Про що цей звіт.

В цьому звіті представлені результати комплексної персональної оцінки депутатів за результатами третього року повноважень.

Строки та джерела

Польовий етап моніторингу здійснення прийому виборців тривав в період з 1 серпня по 31 жовтня 2019 р.

Період для визначення оцінки по відвідуванню пленарних засідань сесій, засідань постійних комісій, виступів під час пленарних засідань, подання депутатських запитів, врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень, персонального голосування – листопад 2018-листопад 2019 рр..

Основою для визначення оцінок, пов’язаних з поданням, оприлюдненням та  достовірністю декларацій, була кампанія подання декларацій за 2018 рік, яка тривала в 2019 році.

Основою для визначення оцінок, пов’язаних зі звітами депутатів, була кампанія звітування депутатів про свою діяльність за 2019 рік, яка розпочалась наприкінці 2019 року. Кінцевою точкою оцінювання депутатської звітності є 10 лютого 2020 р. В разі, якщо звіт депутата за 2019 рік відбудеться пізніше зазначеної дати, він буде врахований в сукупній оцінці діяльності депутата протягом всього скликання, яка враховує звітні кампанії за всі роки.

Джерелами для висновків щодо надання інформації про депутатів на офіційних сайтах місцевих рад, інформування про час та місце здійснення прийому виборців, а також контакті відомості для здійснення зв’язку з депутатами слугували, відповідно, офіційні сайти місцевих рад, офіційні сайти та/або сторінки в соціальних мережах місцевих осередків політичних партій та самих депутатів. Щодо інформування про свою діяльність депутатами джерелами для висновків слугували сторінки депутатів в соціальних мережах та, в окремих випадках, місцеві газети[1]. Перевірка здійснення прийому виборців депутатами місцевих рад здійснювалась шляхом моніторингових візитів за вказаними депутатами адресами та графіками проведення прийому виборців[2]. В разі, якщо протягом першого моніторингового візиту не вдавалось підтвердити проведення прийому виборців, здійснювалась, як мінімум, 1 додаткова перевірка. Лише після декількох невдалих спроб потрапити на прийом до місцевого депутата, робився висновок щодо невідповідності депутата зазначеному критерію: проведення особистого прийому виборців, як мінімум, раз на місяць. 

 [1] Місцеві ради Одеської області (окрім Одеської міської ради).

[2]У випадку депутатів Одеської обласної ради, місця проведення прийому виборців яких розташовані далі, ніж на 40 км. від обласного центру, перевірка проведення прийому здійснювалась за скороченим форматом: шляхом дзвінків по зазначеним депутатами контактним номерам телефонів в дні та години, зазначені депутатами для здійснення прийому виборців. 


Висновки

За результатами комплексної персональної оцінки депутатів міської ради міста Кропивницького, як і в минулому році, жоден з депутатів у підсумку не отримав найвищу оцінку в «5» балів. 12 депутатів отримали підсумкову оцінку «4» бали», 17 депутатів – «3» бали, 12 депутатів – «2» бали і, відповідно, 1 депутат -  отримав оцінку «1» бал.  Проте, певні зміни таки відбулися.

Депутати, які отримали «4» бали :

 -        Бєжан Михайло

-                     Волкожа Тетяна

-                     Гребенчук Юрій

-                     Зайченко Володимир

-                     Кріпак Сергій

-                     Санасарян Рафаель

-                     Сергієнко Григорій

-                     Табалов Андрій

-                     Цертій Олександр

-                     Шамардін Олександр

-                     Шамардіна Катерина

-                     Яремчук Валентина

 

Депутати, які отримали «3» бали:

-                     Артюх Олександр

-                     Бойко Сергій

-                     Волков Ігор

-                     Гамальчук Микола

-                     Горбовський Сергій

-                     Демченко Михайло

-                     Деркаченко Юрій

-                     Дрига Вадим

-                     Капітонов Сергій

-                     Краснокутський Олег

-                     Кролевець Андрій

-                     Ксеніч Віктор

-                     Матяшова Лілія

-                     Мельниченко Олег

-                     Розгачов Роман

-                     Смірнов Володимир

-                     Терзов Дмитро

-                     Капітонова Олена

 

 

 

«2» бали отримали 11 депутатів

-                     Бєлов Віталій

-                     Голофаєв Ігор

-                     Захаров Ігор

-                     Калапа Сергій

-                     Колісниченко Роман

-                     Ларін Анатолій

-                     Линченко Максим

-                     Ніжнікова Анна

-                     Пінчук Віталій

-                     Рокожиця Олександр

-                     Шутка Валерій

І, відповідно, «1» бал отримав Богдан Товстоган.

 

Якщо порівнювати результати цьогорічного та минулорічного моніторингу та оцінювання, то кількість депутатів, які отримали високу оцінку в «4» бали, зменшилась. За результатами 2018 року таких було 19. Свої позиції втратили Сергій Бойко, Сергій Горбовський, Михайло Демченко, Вадим Дрига, Олег Краснокутський, Андрій Кролевець, Володимир Смірнов та Дмитро Терзов – ці депутати за 2019 рік зменшили свій показник на 1 бал. А от Максим Линченко, який в 2018 році мав оцінку «4», в 2019 опустився на два пункти. Покращили свої минулорічні результати Сергій Кріпак, Григорій Сергієнко та Тетяна Волкожа.

Кількість «двійочників» за 2019 рік зросла від 5 до 11 осіб. І лише Лілія Матяшова не втратила, а покращила свій результат, перейшовши у категорію «3 бали».

Богдан Товстоган, як і в минулому році, отримує низьку оцінку по всім показникам.

Разом із персональним оцінюванням ГО «Асоціація Політичних Наук» провела опитування експертів міста Кропивницького з метою визначення рівня оцінки діяльності депутатів в 2019 році. Участь в опитуванні взяли 27 експертів (представники ЗМІ, громадські активісти, представники наукового співтовариства). Експертам було запропоновано визначити депутатів категорій «найкращий»\ «найгірший», а також визначити пріоритетні  критерії, якими вони керувалися.

До категорії «найкращих» експерти віднесли :

 • Яремчук Валентину (14 голосів)
 • Цертій Олександра (11 голосів)
 • Бєжана Михайла (10 голосів)

 До категорії найгірших:

 • Бєлов Віталій,
 • Дрига Вадим,
 • Санасарян Рафаель,
 • Табалов Андрій,
 • Товстоган Богдан,
 • Шамардін Олександр,

Кожного з яких 6 експертів оцінили як «найгіршого депутата».

Порівняно із минулим роком, ситуація із оприлюдненням повної біографії на сайті міської ради м. Кропивницького, залишається незмінною. Контактна інформація відповідає дійсності та є актуальною. Все ще, в більшості випадків, прийом ведуть не самі депутати, а їх помічники. Більшість депутатів проводить прийом не рідше одного разу на місяць.

 

Треба зазначити, що порівняно із аналізом минулого року, багато депутатів зареєстрували профілі в соціальній мережі Facebook або актуалізували вже існуючі профілі. Почали частіше  інформувати про свою діяльність та комунікувати із виборцями.

Щодо відвідування сесій. Всього в 2019 році відбулось 11 пленарних засідань. 26i депутатів відвідали 10-11 засідань. 10 депутатів – 8-9 засідань і ще 5 депутатів відвідали 6-7 засідань. Менше половини засідань відвідав лише Богдан Товстоган. Нагадаємо, що відвідування сесій є обов’язком депутатів згідно і у разі пропуску більше ніж 50% засідань, депутата можна відкликати.

Трохи гірша ситуація з відвіданням постійних депутатських комісій. Лише 12 депутатів відвідали 90% і більше всіх засідань. 15 депутатів відвідало 70% - 90% всіх засідань, а ще 9 депутатів відвідали від 50% до 70% засідань своїх комісій. Лише 5 депутатів, з якихось причин відвідали менше ніж половину всіх засідань комісій. А саме: Богдан Товстоган, Ігор Захаров, Сергій Калапа, Андрій Кролевець, Валерій Шутка.

Виступи на сесіях і подання депутатських запитів, також не для всіх депутатів є важливою складовою роботи та інструментом впливу, як показав аналіз. Якщо говорити про виступи, то експертам довелось стикнутись з тим, що більшість фракцій обирають одного-двох спікерів, на плечі яких лягає публічна робота і саме вони артикулюють позиції фракцій з тих чи інших питань на сесіях. Також примітно те, що більше користуються правом на виступи ті депутати, які є активними в написанні НПА, роботі в комісіях, тощо. Таким інструментом, як депутатські запити користуються ті депутати, які виконують свої повноваження не першу каденцію і які розуміють, що це приносить політичні дивіденди від виборців. Більшість же депутатів вважають це зайвою паперовою роботою.

Під час четвертого року повноважень міською радою розглядалися рішення які не мають консенсусного сприйняття у міської спільноти та при підготовці до розгляду не пройшли ретельного обговорення як серед широких верств населення, так і серед експертних груп. Найбільше резонансу викликало питання позбавлення громадян 13 права голосу на початку засідань. Депутати голосували за внесення змін до регламенту, не дослухавшись до протестів громади. Але 11 депутатів приймали участь у голосуванні за такі спірні питання.

І, незмінним та, водночас, складним питанням залишається звітування депутатів. Отже: 25 депутатів прозвітували в будь-якій формі, 17 – не прозвітували взагалі.

Представники ГО «Асоціація Політичних Наук», звернулися до депутатів, які не прозвітували, із пропозицією, використати онлайн засоби та інструменти для звітування. Таку пропозицію, активісти обґрунтували, тим, що, в країні запроваджено карантинні заходи, що унеможливлює живе спілкування з виборцями. Проте, на дану пропозицію не відгукнувся жоден із депутатів, які не звітували. 

Відкритість та прозорість

Перше джерело, де громадянин може дізнатися про депутатів міської ради є безпосередньо сайт самої ради. Там має міститися повна інформація  про депутата.

Повна інформація має бути наступною: біографія, відомості про освіту, досвід та місце роботи, сімейний стан, партійна приналежність та фотокартку оприлюднені відносно 42 депутатів. На жаль, порівняно з минулим роком ситуація не змінилися і  все ще, інформація на сайті оприлюднена часткова, незважаючи на рекомендації активістів її доповнити необхідними пунктами. До прикладу місце роботи, інформація про освіту, сімейний стан тощо. Тож абсолютно всі депутати отримали при оцінюванні «3» бали, адже інформація на сайті стандартизована.

Наступним критерієм для оцінювання стало оприлюднення інформації про час, місце проведення  прийому виборців, а також контактних відомостей. Тут ситуація виглядає приблизно однаково. Інформація про  прийом, а саме розклад, місце, контактні данні (телефон та електронна адреса), оприлюднені майже у  всіх депутатів, в повному обсязі. Винятком став: Горбовський Сергій – телефон не оприлюднено. Треба зазначити, що у частини депутатів зазначено тільки стаціонарні телефони. А є депутати, які вказують навіть особисті телефони, як контактні. На момент написання звіту, кілька депутатів доповнили інформацію, тобто прислухалися до рекомендацій активістів ГО «Асоціація Політичних Наук».

Що стосується актуальності оприлюдненої інформації, то ситуація ідентична. У багатьох депутатів зазначено кілька адрес прийому громадян, тож перевірялася функціонування роботи кожної зазначеної адреси, щоб бути об’єктивними. Висновки наступні: всі місця прийому громадян є актуальними. Єдина відмінність, що в певних випадках прийоми ведуть особисто депутати, в інших помічники, проте приймальні працюють. Статичною інформація залишається щодо Богдана Товстогана: в ході моніторингу не вдалося підтвердити проведення ним прийому громадян.

А ось із картинкою про сам перебіг прийому виборців, хто та як, ситуація дещо різна.

 А саме:

 • 32 депутати проводить прийом не рідше, ніж 1 раз на місяць.
 • 9 депутатів прийом організовують лише через помічників або ж особистий прийом проводиться рідше 1 разу на місяць, тобто-не регулярно.
 • Не вдалося підтвердити проведення прийому Богданом Товстоганом

Важливо було дослідити, яким чином та як часто депутати інформують виборців про свою діяльність. Порівняно із аналізом минулого року, багато депутатів зареєстрували профілі в соціальній мережі Facebook або актуалізували вже існуючі профілі. Почали частіше  інформувати про свою діяльність, комунікувати із виборцями. Проте, є й ті, хто невпинно не виходить в інформаційне поле. Тож, побачимо ситуацію в цифрах:

-       14 депутатів активно використовує соціальну мережу Facebook для двостороннього зв’язку з виборцями, окрім того, деякі із них мають власні ЗМІ, через які інформують про свою діяльність або використовують інші джерела. Такі депутати частіше мають також гарну команду піарників.

 • 21 депутат самостійно використовує соціальну мережу  Facebook для інформування про свою депутатську діяльність, проте можливість коментування сторінки або відсутня, або депутат не реагує на коментування виборцями. Із цього ж числа є  депутати, які для інформування виборців використовують лише газету, що не дає можливості отримати зворотній зв'язок. 
 •  6 депутатів періодично (але не частіше, ніж раз на пів року) оприлюднюють інформацію лише в газеті.
 • 1 депутат не немає ніяких згадок в жодному із можливих джерел -  Богдан Товстоган.

 

Доброчесність

Даний розділ присвячено роботі депутата під час сесій, участі в комісіях, наскільки широко він використовує свої можливості та інше. Акцентуємо увагу на тому, що це основна діяльність депутатів і відвідування засідань сесій та комісій є не бажанням, а обов’язком депутата.

Нагадаємо також, що законом передбачено відкликання депутата, якщо він пропустив більше половини всіх сесійних засідань.

Отже, по черзі.

Перше що досліджувалося, це дисциплінованість відвідування депутатам сесійних засідань. Всього в 2019 році відбулось 11 пленарних засідань. Маємо наступні результати:

 • 26 депутатів відвідали 90% і більше всіх засідань
 • 9 - відвідано від 70% до 90% всіх засідань
 • 6 - відвідано від 50% до 70% всіх засідань
 • Одним  депутатом відвідано менше 50% всіх засідань. Цим депутатом став Богдан Товстоган

Було  проаналізовано також, наскільки дисципліновано депутати відвідують засідання постійних депутатських комісій.

 • 12 депутатів  відвідали 90% і більше всіх засідань
 • 15 депутатів  - від 70% до 90% всіх засідань
 • 9 депутатів  - відвідано від 50% до 70% всіх засідань
 • 5 депутатів, з якихось причин відвідали менше ніж 50% всіх засідань. А саме: Богдан Товстоган, Ігор Захаров, Сергій Калапа, Андрій Кролевець, Валерій Шутка.

 

Один з важливих механізмів, який може використати депутат у своїй роботі, для привернення уваги до проблеми, який також підпадав під аналіз діяльності депутата - наскільки активно наші обранці використовують можливість виступу на сесійних засіданнях. Далеко не всі депутати використовують цю можливість. Тож, зазначимо лідерів:

Виступає на кожній або практично на кожній сесії (більше 80%):

 • Валентина Яремчук,
 • Катерина Шамардіна,
 • Олександр Цертій,
 • Андрій Табалов,
 • Олег Краснокутський,
 • Михайло Демченко.

Разом із тим є й ті, хто нехтують або не вважають за потрібне використовувати можливість виступу. Депутат жодного разу не виступав протягом пленарних засідань:

 • Богдан Товстоган,
 • Сергій Калапа,
 • Олександр Рокожиця,
 • Ігор Захаров.

 

Більшість же депутатів не часто використовують такий механізм, як виступи у своїй діяльності.

Депутат має ще одну можливість і право – подавати депутатські запити. Цей механізм в свою чергу чітко показує проблеми і питання, які турбують виборців депутатів, на основі звернень яких депутати і формують свою запити. Наскільки активно вони використовують цей інструмент ми також дослідили і маємо такі висновки, що лише 10 депутатів активно користуються правом подання депутатських запитів. Один депутат Богдан Товстоган, жодного разу не скористався такою можливістю. Решта робить це рідко. 

Під час проведення сесійних засідань, виносяться іноді на розгляд спірні питання, тобто мова про ті проекти рішень, які не мають консенсусного сприйняття в міської спільноти  та при підготовці до розгляду не пройшли ретельного обговорення як серед широких верств населення, так і серед експертних груп. Це питання теж було досліджено.

 

Для визначення голосування по спірному питанню було обрано голосування «по позбавленню громадян права на виступ перед сесією».

Є депутати, які не голосували за цей проект рішення, таких депутатів 11. Решта ж депутатів проголосували «За» позбавлення громадян права голосу перед сесією.

Абсолютно всі наші депутати були доброчесними в критерії подання декларацій. Їх кожний користувач може легко знайти на сайті https://public.nazk.gov.ua/search та переглянути. Нажаль,не вдалося знайти інші джерела оприлюднення депутатами своїх декларацій. На сайті міської ради вони також відсутні.

Іноді депутат стикається із ситуацією, де він має діяти в умовах конфлікту інтересів. Це реальність і не є чимось надзвичайним, проте в таких випадках при розгляді проекту рішення в умовах конфлікту інтересів, депутат має  публічно заявити про це на засіданні. Такі випадки були і впродовж нашого звітного періоду.

 

Маємо 7 депутатів, які або заявили про конфлікт інтересів перед голосуванням, або не голосували за такий проект. Такими депутатами стали: Лілія Матяшова, Олег Мельниченко, Олександр Рокожиця, Володимир Смірнов, Дмитро Терзов, Цертій Олександр, Олена Капітонова. Всі питання в яких у депутатів виникав конфлікт інтересів стосувались виділення земельних ділянок.

Підзвітність

Окрім активної участі у сесійних засіданнях, де є можливість спостерігати за роботою депутата, кожен з них має вести активну і поза сесійну діяльність. Це вже складніше контролювати, тож виборець має право ознайомитися із звітом депутата про його діяльність. Звітують всі депутати по -  різному в нашому місті. Хтось організовує публічні заходи, активно їх анонсує і запрошує людей, хтось обмежується лише публікацією звіту у ЗМІ, на власних ресурсах, у соціальних мережах. А є й такі, які взагалі не бачать необхідності у тому, щоб звітувати перед виборцями. Яким є стан справ з даним питанням в нашому місті ми теж дослідили.

 

Отже:

-                     25 депутатів прозвітували в будь-якій формі

-                     17 – не прозвітували взагалі.

 

Щодо форм звітування.

 

Публічно прозвітували на відкритій зустрічі з громадою лише 19 депутатів

Оприлюднили свій звіт в різних джерелах, ЗМІ, на сайті міської ради  - лише 16 депутатів.

 

Зовсім інше питання про відповідність звіту депутата вимогам закону. Такий зміст має містити інформацію про: 1) роботу у виборчому окрузі; 2) про прийняті радою та її органами рішення; 3) про діяльність депутата в раді та її органах, в які він обраний; 4) про персональну участь депутата в обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень ради та її органів; 5) про виконання доручень виборців.

 

Лише 7 депутатів отримали найвищий бал, тобто їх звіти відповідають всім вимогам. Такими депутатами стали :

- Бєжан Михайло

- Волкожа Тетяна

- Гребенчук Юрій

- Табалов Андрій

- Шамардін Олександр

- Шамардіна Катерина

- Яремчук Валентина

 

Наблизилися до лідерів наступні депутати: Деркаченко Юрій, Зайченко Володимир,Розгачов Роман, Санасарян Рафаель, Сергієнко Григорій. Частіше за все, в їх звітах не відображено  інформацію про прийняті радою та її органами рішення;

Звіти депутатів Артюха Олександра, Кріпака Сергія, Кролевця Андрія, Ксеніча Віктора, відповідають  лише максимум 3 вимогам, що робить такі звіти не повними та не інформативними.

 

Проте, з урахуванням того, що далеко не всі депутати оприлюднили звіт, проаналізувати всі звіти не було змоги.

При звітуванні, депутат має також інформувати виборців про використання коштів депутатського фонду (або його аналогу). Це зробило лише 12 депутатів  із 16 тих, хто оприлюднив звіт. 

Результати експертного опитування

Вже другий рік поспіль аналізуючи роботу депутатів, було проведено експертне опитування. У експертів була можливість обрати трьох найкращих та трьох найгірших на їх думку депутатів.

Тож, до категорії найкращих експерти віднесли

 • Яремчук Валентину (14 голосів)
 • Цертія Олександра(11 голосів)
 • Бєжана Михайла (10 голосів)

Разом із тим, Цертій О. та Бєжан М. отримали по одній оцінці як «найгірший депутат». Посередніми, тобто такими, які отримали найвищу оцінку від меншої кількості експертів, можна зазначити Бойко Сергія, Волкова Ігоря, Краснокутського Олега та Терзова Дмитра, Табалова Андрія та Шамардіну Картерину. Найкращими, згаданих депутатів, оцінили від 4 до 6 експертів.

Визначаючи депутатів та депутаток як «найкращих» представники експертного середовища орієнтувались на цілий перелік показників .

 

Найбільш визначальними та важливими стали такі критерії:

а) депутат\ка відкритий (-та) до виборців і веде прозору діяльність – 19 відповідей.

б) депутат\ка активно працює з виборцями (здійснює прийом, займається вирішенням проблем округу/мікрорайону/району/міста, в тому числі шляхом подачі депутатських запитів, проектів рішень) -19 відповідей.

в) депутат\ка активний (-на) в роботі міської ради (виступає на відкритих зборах міської ради, пропонує поправки до проектів рішень, бере участь в розробці проектів рішень, здійснює контроль за виконанням рішень) -  18 відповідей.

 

Найменш популярним виявився критерій:

 – «депутат\ка не фігурує в антикорупційних журналістських розслідуваннях і/або не відомо про його діяльність, яка має ознаки корупції (голосування в умовах конфлікту інтересів, незадекларовані майно/гроші)». Такий показник для оцінки експерти обрали лише у 11 відповідях.

 

Визначаючи «найгірших» депутатів експерти визначили 6 претендентів які заслуговують на таку оцінку. Такими депутатами стали:

 • Бєлов Віталій,
 • Дрига Вадим,
 • Санасарян Рафаель,
 • Табалов Андрій,
 • Товстоган Богдан,
 • Шамардін Олександр,

Кожного з яких 6 експертів оцінили як «найгіршого депутата».

Таким чином згадані особи стали лідерами у загальному рейтингу найгірших депутатів.

Разом з тим, абсолютним лідером можна вважати Товстоган Богдана, адже йому жоден з експертів не надав найвищу оцінку, що не можна сказати про інших лідерів «антирейтингу».

 

Наступними йдуть:

 • Ніжнікова Анна,
 • Маламен Геннадій (у 2019 склав повноваження)
 • Рокожиця Олександр.

Показовим можна також вважати те, що Ніжнікову Анну як «найгіршу депутатку» оцінило п’ять експертів і жоден не надав протилежної оцінки.

 

Для надання оцінки як «найгірший\ша депутат\ка» експерти також керувалися певними критеріями роботи депутата\ки.

Найбільш визначальними, тобто такими, що зустрічались найчастіше, стали такі характеристики:

-                      а) депутат\ка фігурує в антикорупційних журналістських розслідуваннях і/або відомо про його діяльність, яка має ознаки корупції (голосування в умовах конфлікту інтересів, незадекларовані майно/гроші) (про це зазначило  56 %);

-                     б) депутат\ка неактивний (-на) в роботі міської ради (не виступає на відкритих зборах міської ради, пропонує поправки до проектів рішень, бере участь в розробці проектів рішень, здійснює контроль за виконанням рішень) (52%);

-                     в) депутат невідкритий (-та) до виборців і веде непрозору діяльність (52%);

-                     г) депутат\ка голосував (-ла) за суперечливі рішення Кропивницької міської ради (48%).

 

При цьому найменш важливим для експертів було:

-                     а) відносно депутата\ки зафіксовані випадки порушення прав людини, законів України, підзаконних актів (22%);

-                     б) депутат\ка непідзвітний (-на) перед виборцями (37%).

Експерти, які взяли участь в оцінюванні депутатів місцевих рад

Рихлицький Олександр Іванович

Ведомости плюс

Флоренко Андрій Юрійович

НРО "Турбота"

Вельгун Наталія

Кущівська гімназія міста Кропивницького

Наталія Салімова

ГО "Мобільна волонтерська група"

Павло Топчій

Кіровоградська обласна організація « Народний контроль»

Безуглий Ігор

Кор-Буд-Інвест

Людмила Шестакова

ГО "ФЛОРА"

Анастасія Зубова

Журналіст

Дануца Олександр

Верховна Рада України

Віталій Приходько

Всеукраїнська екологічна ліга

Кудря Володимир

ГО Десяте квітня

Сідорова Олена

Газета «Кіровоградська правда»

Шульга Дмитро

ЦДПУ імені В.Винниченка

Оксана Рибченкова

ТОВ "Редакція газети "Народне слово"

Горобець Олена

Кропивницька регіональна дирекція ПАТ НСТУ

Несвітайлов Максим

НЕ блог

Кобець Дмитро

Суспільне телебачення кропивницька філія

Андрій Клочек

Інформ-медіа портал "Прожектор", сайт "Моє Місто"

Гріднєва Ольга

Прес-клуб реформ

Мармер Юхим

тижневик "Україна-Центр"

Філіпенко Ігор

ФОТОИНФОРМ

Фросіняк Руслан

Об'єднання Наша справа

Захарченко Євгенія

ГО "Батьківська рада Кропивницького"

Лягул Ірина

КВУ

Коваленко Тетяна

Рада Експертів

Кришко Олександр

Фортечна районна у місті Кропивницькому рада

Світлана Листюк

Перша електрона газета

Наталя Кривошей

Сайт "Без купюр"

Критерії та шкала оцінювання

 

Критерій оцінювання 

Опис критерію

Шкала оцінювання 

Джерела 

Строк моніторингу 

Посилання

 

ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ

   

1,1

Оприлюднення інформації про депутата на сайті міської ради

Для оприлюднення на офіційному сайті ради депутат подав повну біографію (інформація про освіту, досвід роботи, місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність), а також фотокартка.

0б - взагалі не оприлюднена інформація 

Офіційний сайт ради

Без строку, фактична перевірка

ст 6, 15 закону "Про доступ до публичної інформації",

 

3б - оприлюднена лише частина інформації

 

5б - оприлюднена вся інформація

 

1,2

Оприлюднення інформації про час, місце проведення прийому виборців, а також контактних відомостей

Інформація про проведення прийому депутата на постійній основі доступна для виборця

0б. - інформація не оприлюднена;

Офіційний сайт ради, офіційний сайт депутата, офіційна сторінка депутата в соціальних мережах. Приміщення міської ради. 

Без строку, фактична перевірка

п. 5 ч. 1 ст. 10 закону "Про статус депутатів місцевих рад: "У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому 
виборців, інших громадян"

 

1 б. – інформація оприлюднена лише в приміщенні міської ради

Прим. не враховується оприлюднення інформації про прийом в газеті, оскільки графік та місце проведення прийому виборців може змінюватись. За критерієм відбувається оцінка перманентного доступу до інформації

 

5 б. – інформація доступна онлайн

 

1,3

Повнота оприлюднення інформації про прийом виборців

Оприлюднена інформація: про місце проведення прийому; про час проведення прийому (графік); контактний номер телефону

0б – інформація не оприлюднена;

 Офіційний сайт ради, офіційний сайт депутата, офіційна сторінка депутата в соціальних мережах. Приміщення міської ради.

Без строку, фактична перевірка

п. 5 ч. 1 ст. 10 закону "Про статус депутатів місцевих рад: "У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому 
виборців, інших громадян"

 

3 б. – оприлюднена неповна інформація;

 

5 б. – оприлюднена повна інформація. 

 

1,4

Актуальність оприлюдненої інформації про прийом

Оприлюднена інформація про проведення прийому виборців відповідає дійсності

0б – інформація про проведення прийому виборців не відповідає дійсності; 

 Визначається після очної перевірки проведення прийому виборців депутатами

Без строку, фактична перевірка

п. 5 ч. 1 ст. 10 закону "Про статус депутатів місцевих рад: "У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому 
виборців, інших громадян"

 

5б – інформація про проведення прийому виборців відповідає дійсності;

 

1,5

Регулярний прийом виборців

Депутат проводить особистий прийом виборців не рідше 1 разу на місяць

0б – прийом виборців взагалі не проводиться

Визначається після очної перевірки проведення прийому

 

п. 5 ч. 1 ст. 10 закону "Про статус депутатів місцевих рад: "У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний вести регулярний, не рідше одного разу 
на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення"

 

3б – прийом проводиться лише помічниками/особистий прийом проводиться рідше 1 разу на місяць/особистий прийом проводиться не регулярно

Без строку, фактична перевірка

 

5б - прийом проводиться особисто депутатом не рідше, ніж 1 раз на місяць 

   

1,6

Інформування виборців про свою діяльність

Депутат інформує виборців про свою роботу в раді, участь в роботі її виконавчих органів, в підготовці рішень ради, роботи з виборцями, використовуючи як традиційні канали (газети, ТВ), так і такі, що дозволяють двосторонню дистанційну комунікацію з виборцем

0б – взагалі не інформує виборців про свою діяльність

Онлайн-ресурси. 

Інтернет-ресурси, включаючи соціальні мережі - без строку, періодична перевірка. 

п. 2 ч. 1 ст. 10 закону "Про статус депутатів місцевих рад: "У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців"

 

1 б – періодично (але не частіше, ніж раз на пів року) оприлюднює інформацію в газеті

     

3б – депутат самостійно використовує соціальну мережу для інформування про свою депутатську діяльність, проте можливість коментування сторінки відсутня, або депутат не реагує на коментування виборцями/або депутат для інформування виборців використовує газету, що не надає можливості отримати зворотній зв'язок. 

Прим. Для обласної ради та для місцевих рад, де це актуально – газети, але лише загально доступні, періодичність виходу яких підтверджена. В разі актуальності газет в якості джерела, для вивчення підшивки газет актуальним може бути звернення з таким проханням до апарату/секретаріату ради, які можуть збирати таку підшивку. 

В разі, якщо для інформування використовуються лише газета – номери з листопада 2018. 

 

5б – депутат активно використовує соціальну мережу для двостороннього зв’язку з виборцями

     

ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

2,1

Дисципліна відвідування пленарних засідань сесій

Депутат відвідує пленарні засідання сесій регулярно та має не більше, ніж 10 % пропусків за рік

0б - відвідано менше, ніж 50% всіх засідань;

інформація про відвідування пленарних засідань, оприлюднена на офіційному сайті ради або отримана за запитом на інформацію

Листопад 2018-листопад 2019.

п. 2 ст. 18 закону "Про статус депутатів місцевих рад: "Депутат місцевої ради зобов'язаний брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень".

 
 
 

3 б - відвідано від 50% до 70% всіх засідань 

 

4 б - відвідано від 70% до 90% всіх засідань 

 

5 б - відвідано 90% і більше всіх засідань 

 

2,2

Дисципліна відвідування засідань постійних комісій

Депутат відвідує засідання постійної комісії регулярно та має не більше, ніж 10 % пропусків за рік

0 б - відвідано менше, ніж 50% всіх засідань;

Інформація про відвідування засідань постійних комісій, оприлюднена на офіційному сайті ради або отримана за запитом на інформацію

Листопад 2018-листопад 2019.

п. 2 ст. 18 закону "Про статус депутатів місцевих рад: "Депутат місцевої ради зобов'язаний брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень"

 
 
 

3 б - відвідано від 50% до 70% всіх засідань 

 

4 б - відвідано від 70% до 90% всіх засідань 

 

5 б - відвідано 90% і більше всіх засідань 

 

N/A –оцінка за даним критерієм не здійснюється, оскільки депутат не входить до складу жодної комісії. 

 

2,3

Виступи на сесіях

Депутат протягом сесій бере слово для змістовного виступу по питанням, які розглядаються радою

0 б - депутат жодного разу не виступав протягом пленарних засідань 

Присутність на засіданнях, додаткова перевірка - відео/аудіо-записи сесій, стенограми

Листопад 2018-Листопад 2019.

п. 12 ч. 2 ст. 19 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "Депутат місцевої ради має право виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки"

 

1б - виступав під час декількох сесій (до 20% сесій) 

Очне спостереження за ходом пленарних засідань сесій та вивчення. 

 

2б - виступав під час меншої частини сесій (від 20% до 40%) 

   

3б – часто виступав на сесіях (40%-60%) 

Прим. 1.Для оцінки використовуються лише ті сесії, які відвідав депутат; 2. Оцінюються лише змістовні виступи під час сесій (не враховуються виступи щодо внесення питань на розгляд з голосу, відповіді на запитання інших учасників засідань, привітання з днями народження, тощо) 

 

4б – виступав під час більшої частини сесій (60-80:%) 

 

5б - виступає на кожній або практично на кожній сесії (більше 80%) 

 

2,4

Подання депутатських запитів

Депутат користується правом подання депутатських запитів

0б - жодного разу не скористувався правом подання запитів.

Враховуються лише запити, які стосуються виключно питань міського розвитку. Не враховуються політично ангажовані запити, які корелюють з загальнопартійною національною риторикою (напр. питання декларування майна та доходів депутатів, питання мови, питання загальних концептуальних рамок реформ, які не знаходяться в компетенції ОМС – медична, освітня, правоохоронних органів, судова і т.п.)

Листопад 2018-Листопад 2019.

п. 1 ч. 2 ст. 10 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має також право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання". Ч. 1 ст. 21 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради"

 

N б = 5б / кількість авторів запиту(якщо запит 1)

Інформація, оприлюднена на офіційному сайті, або отримана за запитом на інформацію, або шляхом вивчення відео/аудіо-записи сесій, або стенограм. 

 

Прим. Враховуються запити, незалежно від факту їх підтримки. 

 

N б = (N1 + N2 + …Nn)/кількість запитів (якщо запитів декілька і серед них є не індивідуальні), де N1, N2, Nn – оцінка за кожен запит. 

   

Прим. Результат ділення округлюється до цілих чисел. Результат – оцінка.

 

5б - хоча б раз індивідуально скористався правом запиту

 

2,5

Голосування при розгляді спірних проектів рішень

При розгляді проектів рішень, які не мають консенсусного сприйняття в міської спільноти та при підготовці до розгляду не пройшли ретельного обговорення як серед широких верств населення, так і серед експертних груп, депутат не голосує "ЗА"

0б - депутат голосував "ЗА" при розгляді хоча б одного такого проекту рішення 

Результати поіменного голосування, оприлюднені на офіційному сайті ради (опційний критерій, застосовується за умови наявності таких проектів рішень протягом року)

Листопад 2018-Листопад 2019.

ст. 8 "Депутатська етика" закону про статус депутатів місцевих рад"

 

5б - депутат не голосував "ЗА" жоден з таких проектів рішень 

 

N/A – критерій не застосовується при оцінці депутатів ради, оскільки протягом року рада не розглядала резонансних проектів рішень, які викликали неоднозначну оцінку з боку громадськості та не пройшли попереднього належного громадського обговорення

 

2,6

Персональне голосування

Депутат не приймає участі в голосуванні, використовуючи картку для голосування іншого депутата

0б - зафіксовано випадки використання депутатом картки для голосування іншого депутата 

Присутність під час засідань, відео-записи інших журналістів та громадських активістів, за наявності 

Листопад 2018-Листопад 2019.

ч. 1 ст. 19 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос."

 

5б - не зафіксовано випадків використання депутатом картки для голосування іншого депутата 

(опційний критерій, застосовується за умови наявності електронної системи голосування та наявності практики «неперсонального голосування»)

 

N/A – критерій не застосовується при оцінці депутатів ради, оскільки практика неперсонального голосування (“кнопкодавства”) в раді відсутня

   

2,7

Оприлюднення електронної декларації

Електронна декларація депутата додатково оприлюднена, окрім Реєстру на доступних ресурсах: офіційний сайт ради/партії, депутата/сторінка в Facebook

0б - не оприлюднена 

офіційний сайт ради, партії, депутата, сторінка в Facebook, тощо

Декларація за 2018 рік.

ст 6, 15 закону "Про доступ до публичної інформації", ст. 8 "Депутатська етика" закону "Про статус депутатів місцевих рад"

 

5б - оприлюднена 

 

2,8

Достовірність відомостей, поданих в декларації

Відомості, оприлюднені в декларації депутата, відповідають відомостям з відкритих реєстрів, вартість майна, придбаного в 2016 році, не перевищує суми доходу за 2016 рік.

0б - відомості не відповідають відомостям з реєстрів, або вартість набутого у власність майна менша за доходи, або декларація не оприлюднена 

Відомості з журналістських та громадських розслідувань , в яких наявні достатні підтвердження. 

Декларація за 2018 рік

закон "Про запобігання корупції"

 

5б - відомості, зазначені в декларації, відповідні 

   

N/A – не застосовується, оскільки додаткова перевірка достовірності відомостей в декларації відомостям в Реєстрах не проводилась. 

   

2,9

Відсутність випадків прийняття рішень в умоах конфлікту інтересів

при розгляді проекту рішення в умовах конфлікту інтересів, депутат публічно заявив про це на засіданні.

0 б - депутат не врегулював КІ

Очне спостереження, аудіо/відео-записи пленарних засідань сесій, стенограми. Відбувається шляхом порівняння з описом приватних інтересів депутатів.

Листопад 2018 – листопад 2019.

закон "Про запобігання корупції", ст. 59-1 закону "Про місцеве самоврядування"

 
 
 
 
 

5б – депутат врегулював КІ

 

N/A – застосовується лише для тих депутатів, щодо яких було зафіксовано ситуацію конфлікту інтересів під час прийняття рішень. 

(Опційний критерій. Застосовується в разі, якщо ситуації розгляду проектів рішень в умовах конфлікту інтересів були зафіксовані). 

 

ПІДЗВІТНІСТЬ

 
 

3,1

Звітування за рік

Депутат звітував за рік діяльності

0б - інформація про звіт відсутня 

наявність інформації про звіт, в будь-якому вигляді, в тому числі, надання такої інформації в електронному вигляді самим депутатом, або партією, від якої обрано депутата.

Дед-лайн для звіту за 2019 р. – 10.02.2020

ч.1 ст. 16 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян"

 

5б - є інформація про звітування 

 

3,2

Публічне звітування

Депутат звітував за рік на відкритій зустрічі з громадянами

0б - відсутня інформація про публічне звітування 

Публікації в ЗМІ, в соціальних мережах, на сайті партії/депутата, з фото/відео-підтвердженнями

Без строку, фактична перевірка.

ч.1 ст. 16 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян", ч. 4 ст. 16 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб"

 

3б - депутат звітував перед колегами або підлеглими 

 

5б - депутат звітував на відкритій зустрічі з громадою 

 

3,3

Оприлюднення звіту

Текст звіту оприлюднено на офіційному сайті ради/партії/депутата/на сторінці в фейсбук/в газеті

0б - звіт не оприлюднено 

Офіційний сайт ради/партії/депутата/на сторінці в фейсбук/публікація в газеті

Без строку, фактична перевірка.

ч.6 ст. 16 закону "Про статус депутатів місцевих рад", ст 8 "Депутатська етика", ст 15 закону "Про доступ до публічної інформації"

 

5б - звіт оприлюднено

 

3,4

Відповідність змісту звіту вимогам закону

звіт депутата містить інформацію про: 1) роботу у виборчому окрузі; 2) про прийняті радою та її органами рішення; 3) про діяльність депутата в раді та її органах, в які він обраний; 4) про персональну участь депутата в обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень ради та її органів; 5) про виконання доручень виборців.

0б - відсутня інформація про звітування 

Текст звіту

Без строку, фактична перевірка.

ч.2 ст. 16 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу."

 

1б - зміст звіту відповідає лише одному пункту 

 

2б - зміст звіту відповідає двом пунктам 

 

3б - зміст звіту відповідає трьом пунктам 

 

4б - зміст звіту відповідає чотирьом пунктам 

 

5б - зміст звіту відповідає п'ятьом пунктам

 

3,5

Інформування ради про результати звітування

депутат проінформував раду про результати звітування перед виборцями

0б - депутат не проінформував раду про результати звітування 

Оприлюднення звіту на офіційному сайті ради. Якщо звіт не оприлюднено, здійснюється додаткова перевірка, шляхом подання запиту на інформацію до органу, який відповідає за організацію діяльності депутатського корпусу

Без строку, фактична перевірка.

ч.6 ст. 16 закону "Про статус депутатів місцевих рад": "Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю"

 

5б - депутат проінформував раду про результати звітування 

 

3,6

Інформування про використання коштів депутатського фонду (або його аналогу)

наявність інформації про об'єкти, на які були направлені кошти депутатського фонду

0б - відсутня інформація

Оприлюднення такої інформації на офіційному сайті ради, в звіті депутата, в звіті про виконання бюджету (за умови доступності інформації про заходи, які були профінансовані за рахунк кожного депутатського фонду) 

За результатами виконання бюджету міста на 2019 р., або проміжних результатів за три квартали, в разі відсутності підсумкового звіту.

ч.6 ст. 16 закону "Про статус депутатів місцевих рад", ст 8 "Депутатська етика", ст 15 закону "Про доступ до публічної інформації", ст 7 Бюджетного кодексу України

 

5б - інформація оприлюднена

(Опційний критерій. Застосовується за умови наявності депутатського фонду)

 

N/A – критерій не застосовується в раді, оскільки в раді відсутній депутатський фонд або його аналог